Chúa nhật V Mùa Chay B.

Chúa Giêsu đáp: "Đã đến giờ Con Người được tôn vinh. Quả thật, quả thật, Ta nói với các con: Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi…

Read more: Chúa nhật V Mùa Chay B.