Thứ Hai Tuần Thánh.

Ngày 35: Thứ Hai Tuần Thánh (2/4/2012).

“Bấy giờ Ma-ri-a lấy một cân dầu thơm, dầu cam tùng hảo hạng, và xức chân Chúa Giêsu, rồi lấy tóc mình mà lau. Hương thơm toả đầy nhà.” (Ga 12:3)

Ngôn…

Read more: Thứ Hai Tuần Thánh.

Chúa nhật Lễ Lá B.

"Nhiều người trải áo xuống đường, kẻ khác chặt nhành cây trải lối đi: Kẻ thì đi trước, người theo sau tung hô rằng: "Hoan hô! Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến. Chúc…

Read more: Chúa nhật Lễ Lá B.