Thứ Bảy Tuần Thánh.

Ngày 40: Thứ Bảy Tuần Thánh (7/4/2012).

“Hết ngày Sabbat, bà Maria Mađalêna, bà Maria, mẹ ông Gia-côbê và bà Salômê mua thuốc thơm để đi xức xác Chúa Giêsu. Và từ sáng sớm ngày thứ…

Read more: Thứ Bảy Tuần Thánh.

Thứ Sáu Tuần Thánh.

Ngày 39: Thứ Sáu Tuần Thánh (6/4/2012).

“Khi đã nếm dấm rồi, Chúa Giêsu nói:"Mọi sự đã hoàn tất". Và Người gục đầu xuống trút hơi thở cuối cùng.” (Ga 19: 30)

Ngày hôm nay Hội…

Read more: Thứ Sáu Tuần Thánh.