Hình Cộng đoàn Mừng Lễ Chúa Thăng Thiên.
Chiều ngày Chúa nhật, ngày 20 tháng 5, 2012, Cộng đoàn MHCG mừng lễ Chúa Thăng Thiên. Trong Thánh lễ, cử hành Bí tích Thanh Tẩy cho em Elijah Thiện  Trần, Lễ  tạ Ơn 30 năm Hôn Phối của anh Phao-lô Nguyễn Thành Cảnh và chị Ma-đa-lê-na Ngô Thị Loan, em Thủy Tiên Phạm được Rước lễ lần đầu...Sau Thánh lễ, Cộng đoàn liên hoan chúc mừng anh chị Loan-Cảnh...…

Read more: Hình Cộng đoàn Mừng Lễ Chúa Thăng Thiên.

Hình Lễ Thêm Sức (12/5/2012).
Vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy, ngày 12 tháng 5 năm 2012, tại Vương Cung Thánh Đường Mẹ Hằng Cứu Giúp, Điạ phận Brooklyn, New York, Đức giám mục phụ tá Guy Sansaricq đã ban Bí tích Thêm Sức…

Read more: Hình Lễ Thêm Sức (12/5/2012).

Hình Giáo xứ MHCG, Brooklyn, New York mừng Lễ Vọng Phục Sinh.
Cùng với Hội Thánh toàn cầu, vào lúc 7 giờ 30 tối thứ Bảy Tuần Thánh, Giáo xứ Mẹ Hằng Cứu Giúp, Brooklyn, New York long trọng cử hành Thánh lễ Vọng Mừng Chúa Sống Lại. Trong Thánh Lễ, Giáo xứ đón nhận thêm 41 anh chị em Dự tòng (39 anh chị người Hoa và 2 người Mỹ) và 18 anh chị em (nói tiếng Tây Ban Nha) đón nhận Bí tích Thêm Sức. Thánh…

Read more: Hình Giáo xứ MHCG, Brooklyn, New York mừng Lễ Vọng Phục Sinh.