Hình Lễ Bế Mạc Năm Thánh - Thánh John Newmann, DCCT.
Vào lúc 2 giờ chiều ngày thứ Bảy, ngày 23 tháng 6 năm 2012, tại Nhà thờ thánh Phê-rô và thánh Phao-lô (Nhà thờ Chính Tòa Địa phận Philadelphia, P.A.), Đức tổng giám mục Charles J. Chaput cùng…

Read more: Hình Lễ Bế Mạc Năm Thánh - Thánh John Newmann, DCCT.

Hình Lớp Giáo Lý Kinh Thánh.

 

 

Một số hình ảnh về Lớp Giáo Lý Kinh Thánh nâng cao (học trong 10 tuần lễ) dành cho Cộng đồng Hoa ngữ thuộc Địa phận Brooklyn. Khóa học được tổ chức tại Giáo xứ  Mẹ Hằng Cứu Giúp.…

Read more: Hình Lớp Giáo Lý Kinh Thánh.

Hình Cộng đoàn Mừng Lễ Chúa Thăng Thiên.
Chiều ngày Chúa nhật, ngày 20 tháng 5, 2012, Cộng đoàn MHCG mừng lễ Chúa Thăng Thiên. Trong Thánh lễ, cử hành Bí tích Thanh Tẩy cho em Elijah Thiện  Trần, Lễ  tạ Ơn 30 năm Hôn Phối của anh Phao-lô…

Read more: Hình Cộng đoàn Mừng Lễ Chúa Thăng Thiên.