Hình Ngày Hành Hương (Chúa nhật 24/6/2012.)
Một số hình ảnh về Ngày Hành Hương Kính Đức Mẹ La Vang và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, được tổ chức vào ngày Chúa nhật, ngày 24 tháng 6 năm 2012, tại Trung Tâm Đức Mẹ Đạo Binh Xanh (New Jersey). Đây là Ngày Hành Hương được Liên Đoàn Công Giáo vùng Đông Bắc Hoa Kỳ (New Jersey, New York, Philadelphia, Connecticut...) tổ chức hàng năm.…

Read more: Hình Ngày Hành Hương (Chúa nhật 24/6/2012.)

Hình Lễ Bế Mạc Năm Thánh - Thánh John Newmann, DCCT.
Vào lúc 2 giờ chiều ngày thứ Bảy, ngày 23 tháng 6 năm 2012, tại Nhà thờ thánh Phê-rô và thánh Phao-lô (Nhà thờ Chính Tòa Địa phận Philadelphia, P.A.), Đức tổng giám mục Charles J. Chaput cùng với 6 Đức giám mục khác, khoảng 40 linh mục, đông đảo tu sĩ nam nữ và cộng đồng Dân Chúa cử hành thánh lễ Bế mạc Năm Thánh nhân kỷ niệm 200 năm…

Read more: Hình Lễ Bế Mạc Năm Thánh - Thánh John Newmann, DCCT.

Hình Lớp Giáo Lý Kinh Thánh.

 

 

Một số hình ảnh về Lớp Giáo Lý Kinh Thánh nâng cao (học trong 10 tuần lễ) dành cho Cộng đồng Hoa ngữ thuộc Địa phận Brooklyn. Khóa học được tổ chức tại Giáo xứ  Mẹ Hằng Cứu Giúp.…

Read more: Hình Lớp Giáo Lý Kinh Thánh.