Hình Picnic của Cộng đoàn năm 2009.
Vào ngày Chúa nhật, ngày 19 tháng 8, năm 2012, Cộng đoàn sẽ tổ chức một ngày Picnic và dâng Thánh Lễ Chúa nhật tại Fort Hamilton Army Base, NY 11252. Cũng tại nơi này 3 năm về trước (ngày 5 tháng 7,…

Read more: Hình Picnic của Cộng đoàn năm 2009.

Hình Mục Vụ Thăm Viếng Hè 2012 (phần 1).

 

 

Trong thời gian sáu tuần làm việc Mục Vụ Mùa Hè 2012 của hai thầy sinh viên học viện DCCT tại giáo xứ Mẹ Hằng Cứu Giúp của chúng ta, hai thầy Phê-rô Quốc Linh và Giu-se Nhất Thắng, hai thầy…

Read more: Hình Mục Vụ Thăm Viếng Hè 2012 (phần 1).

Hình Cộng đoàn mừng lễ Chúa Cứu Thế.
Chiều Chúa nhật ngày 15 tháng 7 năm 2012, cùng với tất cả các Cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế trên thế giới, Cộng đoàn Việt Nam giáo xứ Mẹ Hằng Cứu Giúp mừng lễ Chúa Cứu Thế. Qua Thánh lễ này, giúp cho anh chị em tín hữu hiểu biết thêm về Linh Đạo, những Hoạt Động của Dòng Chúa Cứu Thế. Đặc biệt trong Thánh lễ này, Cộng đoàn chia tay hai…

Read more: Hình Cộng đoàn mừng lễ Chúa Cứu Thế.

Hình Ngày Hành Hương (Chúa nhật 24/6/2012.)
Một số hình ảnh về Ngày Hành Hương Kính Đức Mẹ La Vang và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, được tổ chức vào ngày Chúa nhật, ngày 24 tháng 6 năm 2012, tại Trung Tâm Đức Mẹ Đạo Binh Xanh (New Jersey). Đây là Ngày Hành Hương được Liên Đoàn Công Giáo vùng Đông Bắc Hoa Kỳ (New Jersey, New York, Philadelphia, Connecticut...) tổ chức hàng năm.…

Read more: Hình Ngày Hành Hương (Chúa nhật 24/6/2012.)