Hình DCCT New York đón Giáng Sinh sớm.
Chiều tối ngày thứ Hai, 17 tháng 12, năm 2012, các linh mục, tu sỹ Dòng Chúa Cứu Thế (tỉnh dòng Baltimore) vùng lân cận New York, đã tập trung tại Cộng đoàn OLPH Brooklyn, New York, để đón mừng lễ Chúa Giáng Sinh sớm...…

Read more: Hình DCCT New York đón Giáng Sinh sớm.

Hình giáo xứ thắp điện cây thông Nô-en.
Vào lúc 7 giờ tối hôm nay (thứ Ba, ngày 4/12), giáo xứ đã chính thức thắp điện cho cây thông Nô-en và Hang đá. Hàng năm, Maimonides Hospital đều dâng cúng cho giáo xứ $1,000 để trang trí điện cho cây thông cũng như hang đá trong Mùa Giáng Sinh.…

Read more: Hình giáo xứ thắp điện cây thông Nô-en.