Cộng đoàn Việt Nam sẽ cử hành Thánh Lễ Tạ Ơn mừng xuân Quý Tỵ và Liên Hoan Mừng Năm Mới.

Vào lúc 3giờ chiều ngày 10/2/2013.

Địa điểm: 

- Thánh lễ : nhà thờ dưới

- Liên hoan: tại phòng Cafeteria (bắt đầu ngay sau thánh lễ) (lối vào 545 - 60 street) N.Y 11220.

Kính mời anh chị em tham gia!…


Read more: Chương trình mừng Xuân Quý Tỵ