"Khi ấy, Chúa Giê-su phán rằng: "Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. Ta cho chúng được sống đời đời; chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Ta. Điều mà Cha Ta ban cho Ta, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Ta. Ta và Cha Ta là một." (Ga 10:27-30)

 

THÔNG TIN CỦA CỘNG ĐOÀN VÀ GIÁO XỨ

Ý LỄ:

$11.     Anh chị Loan-Cảnh: xin lễ cầu cho linh hồn ông bà cha mẹ. Tạ Ơn Chúa.

 

TIỀN BỎ GIỎ (Chúa nhật ngày 5/5/2019)

Số người tham dự thánh lễ: 2,749

Số tiền bỏ giỏ: $12,205.54 (bình quân mỗi người $4.44)

 

 

             CỘNG ĐOÀN XIN CHÚC MỪNG EM JOHN THINH NGUYEN

NHÂN NGÀY EM ĐƯỢC XƯNG TỘI RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU!!!

 

 

LỜI NGUYỆN CẦU CHO CÁC HIỀN MẪU

 

Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa những lời nguyện cầu cho các hiền mẫu của chúng con.

 

Xin xoa dịu tâm trí các ngài khỏi mọi lo toan và ban cho các ngài ơn bình an để các ngài được mạnh mẽ sống đức tin Công Giáo.

 

Xin cho chúng con biết nhìn nhận những công sức lao động và khắc ghi nhhững nỗi ưu tư của các ngài.

 

Xin cho các ngài được yêu thương săn sóc khi gặp đau thương mất mát.

 

Xin cho các ngài cảm nhận được rằng chính lúc trao ban tình yêu cho con cái là lúc các ngài nhận lãnh yêu thương.

 

Và, xin cho các ngài biết nhìn lên Mẹ Maria là tấm gương tuyệt vời trong đời sống đạo, trong vai trò làm vợ, làm mẹ trong gia đình. Amen.