"Đoạn Người nói với Tô-ma: "Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin". Tô-ma thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!" Chúa Giê-su nói với ông: "Tô-ma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin!" Giê-su còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ, và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người." (Ga 20:27-31)

 

THÔNG TIN CỦA CỘNG ĐOÀN VÀ GIÁO XỨ

Ý LỄ:

$11.     Anh Tùng: Xin lễ cầu cho các linh hồn mồ côi và thân nhân.

$12.     Chị Oanh: xin lễ giỗ 3 năm cho linh hồn Giu-se Nguyễn Hiền Thọ.

$13.     Cô Son: xin lễ cầu giỗ cho linh hồn cha mẹ là linh hồn Ma-ri-a và linh hồn Giu-se.

TIỀN BỎ GIỎ (Chúa nhật ngày 21/4/2019)

Số người tham dự thánh lễ: 5,174

Số tiền bỏ giỏ: $16,604.61 (bình quân mỗi người $3.21)

 

Sau Thánh Lễ, mời Cộng đoàn ở lại đọc kinh Tuần cửu nhật kính Đức mẹ Hằng Cứu Giúp (tuần 1.)

 

 

Vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy, ngày 4 tháng 5, phó tế Michael Cunningham, DCCT sẽ được thụ phong linh mục do ĐGM Hồng y Joseph Tobin, C.Ss.R. chủ sự. Tại nhà thờ trên. Xin kính mời mọi người tham dự!