"Vậy Simon-Phêrô theo sau cũng tới nơi, ông vào trong mồ và thấy những dây băng nhỏ để đó, và khăn liệm che đầu Người trước đây, khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ. Bấy giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mồ trước. Ông thấy và ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, thì Người phải sống lại từ cõi chết." (Ga 20:6-9)

 

THÔNG TIN CỦA CỘNG ĐOÀN VÀ GIÁO XỨ

Ý LỄ:

$11.     Anh Tùng: Xin lễ cầu cho các linh hồn mồ côi và thân nhân.

$12.     Chị Kim: xin lễ Tạ Ơn Chúa và Đức Mẹ. Cầu Bình An cho gia đình. Và cầu cho các linh hồn mồ côi.

$13.     Chị Oanh: xin lễ giỗ 3 năm cho linh hồn Giu-se Nguyễn Hiền Thọ. Tạ Ơn Chúa và Đức Mẹ.

$14.     Bác Xuân: xin lễ cầu cho linh hồn Tê-rê-xa Vinh Dang và linh hồn cha Lu-ca Phan Văn Dụ.

TIỀN BỎ GIỎ (Chúa nhật ngày 14/4/2019)

Số người tham dự thánh lễ: 2,884

Số tiền bỏ giỏ: $12,170.68 (bình quân mỗi người $4.22)

 

 

 

 

Priestly Ordination. On Saturday, May 4, Redemptorist Deacon Michael Cunningham will be ordained to the priesthood by Cardinal Joseph Tobin, C.Ss.R. at 10 AM in the Upper Church. All are invited to participate. Pray for soon-to-be Father Michael that the Holy Spirit anoint him for fruitful ministry as a Redemptorist missionary priest.