"Hai người được sai ra đi, và gặp lừa con đứng đó như Chúa đã bảo. Hai ông đang mở dây lừa con, thì chủ nó hỏi rằng: "Sao các ông mở dây lừa con?" Hai ông đáp: "Vì Chúa cần đến nó". Hai ông dắt lừa về cho Chúa Giêsu, trải áo lên mình lừa và đặt Chúa lên trên. Dọc đàng, người ta trải áo trên lối đi. Khi Người đến gần triền núi Cây Dầu, tất cả đoàn môn đệ hân hoan lớn tiếng ca ngợi Chúa về mọi phép lạ họ đã thấy mà rằng: "Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến! Bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời". Một vài người biệt phái trong đám đông nói cùng Người rằng: "Thưa Thầy, xin hãy mắng các môn đệ Ngài đi". Chúa Giêsu nói: "Tôi bảo cho các ông biết: nếu họ làm thinh, thì những viên đá sẽ la lên." (Lc 19:32-40)

 

THÔNG TIN CỦA CỘNG ĐOÀN VÀ GIÁO XỨ

Ý LỄ:

$11.          Anh Tùng: Xin lễ cầu cho các linh hồn mồ côi và thân nhân.

$12.         Chị Hà: xin lễ cầu cho linh hồn Gioan Baotixita Nguyễn Văn Nghĩa và linh hồn Guise Nguyễn Văn Dũng.

TIỀN BỎ GIỎ (Chúa nhật ngày 7/4/2019)

Số người tham dự thánh lễ: 2,945

Số tiền bỏ giỏ: $11,623.60 (trung bình mỗi người $3.95)

 

CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG VỤ TUẦN THÁNH - HOLY WEEK - EASTER TRIDUUM 2019

         Chúa nhật Lễ Lá - Palm Sunday, April 14: Giải tội sau Thánh Lễ.

         Reconciliation Monday, April 15: Ngày Giải Tội toàn địa phận Brooklyn

                                   Tại giáo xứ chúng ta: Từ 3 giờ chiều – 9 giờ tối.

         Lễ Dầu, thứ Ba Tuần Thánh - Chrism Mass at Cathedral – Tuesday, April 16 at 7:30 p.m.

                                   Tập nghi thức rửa chân lúc 7:30 pm (Chị An và chị Lilly đại diện.)

       Thứ Năm Tuần Thánh - Holy Thursday, April 18

                     8:30 a.m. English Divine Office (Giờ Kinh Phụng Vụ) – nhà thờ dưới

                     → Thánh Lễ Tiệc Ly lúc 7:30 p.m. Mass of the Lord’s Supper / Lower church

       Thứ Sáu Tuần Thánh - Good Friday, April 19 (Giữ Chay và Kiêng Thịt.)

                   8:30 a.m. Divine Office (Giờ Kinh Phụng Vụ) nhà thờ dưới

                   9:00 a.m. Đi Đàng Thánh Giá ngoài trời. Cộng đoàn Spanish.

                   1:00 p.m. Đi Đàng Thánh Giá (tiếng Anh) – nhà thờ dưới

                 3:00 p.m. Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giê-su. (tiếng Anh) – nhà thờ dưới

                 3:00 p.m. Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giê-su. (tiếng TBN) – nhà thờ trên

                 5:00 p.m. Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giê-su. (tiếng Hoa) – nhà thờ dưới

       Thứ Bảy Tuần Thánh - Holy Saturday, April 20

                 8:30 a.m. Divine Office (Giờ Kinh Phụng Vụ)

                  →   Lễ Vọng Phục Sinh lúc 8 giờ tối - Easter Vigil, 8:00 p.m.

       Chúa nhật Phục Sinh - Easter Sunday, April 21

                   →   Thánh Lễ Việt Nam lúc 3 giờ chiều – Liên Hoan sau Thánh Lễ.