"Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người đứng lên và bảo họ: "Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi". Và Người ngồi xuống và lại viết trên đất. Nghe nói thế, họ rút lui từng người một, bắt đầu là những người nhiều tuổi nhất, và còn lại một mình Chúa Giêsu với người thiếu phụ vẫn đứng đó. Bấy giờ Chúa Giê-su đứng thẳng dậy và bảo nàng: "Hỡi thiếu phụ, những người cáo chị đi đâu cả rồi? Không ai kết án chị ư?" Nàng đáp: "Thưa Thầy, không có ai". Chúa Giê-su bảo: "Ta cũng thế, Ta không kết tội chị. Vậy chị hãy đi, và từ nay đừng phạm tội nữa." (Ga 8:7-11)

 

THÔNG TIN CỦA CỘNG ĐOÀN VÀ GIÁO XỨ

Ý LỄ:

$11.     Anh Tùng: Xin lễ cầu cho các linh hồn mồ côi và thân nhân.

$12.     Chị Hà: xin lễ cầu cho linh hồn Ma-ri-a Nguyễn Thị Lộc và linh hồn Ma-ri-a Nguyễn Thị Hải (giỗ lần thứ 16.)

$13.     Chị Hảo: xin lễ Tạ Ơn Chúa và Đức Mẹ.

$14.     Anh chị Loan – Cảnh: xin lễ Tạ Ơn Chúa và Đức Mẹ. Cầu Bình An trong công việc.

 

Sau các Chúa nhật trong Mùa Chay, thay vì đọc Kinh Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Cộng đoàn chúng ta sẽ ĐI ĐÀNG THÁNH GIÁ. Kính mời mọi người tham gia!

TIỀN BỎ GIỎ (Chúa nhật ngày 31/3/2019)

Số người tham dự thánh lễ: 2,859

Số tiền bỏ giỏ: $12,607.627 (trung bình mỗi người $4.41)

 

   LƯU Ý:

$11.        Lenten Soup Supper: Giáo xứ OLPH có một bữa ăn tối gây quỹ cho người nghèo vào lúc 6 giờ tối thứ Hai, ngày 8/4/2019 tại Cafeteria. Donation: what you would pay for a dinner. Come to the table!

$12.        Đi Đàng Thánh Giá ngoài trời (Stations of Cross with St. Michael and St. Agatha parishes.) Vào lúc 7 tối thứ Sáu, ngày 12/4/2019, beginning in OLPH, ending in Sunset Park.

$13.        Ngày Giải Tội của Cộng đoàn: Chúa nhật Lễ Lá, ngày 14/4/2019, ngay sau Thánh Lễ. Có cha khách là cha Giu-se Ngô Đình Thông, DCCT đến giúp Giải tội!

$14.        Ngày Thứ Hai Hòa Giải (Reconciliation Monday) ngày 15/4/2019, tại nhà thờ dưới từ 3 giờ chiều đến khuya!

$15.        Thứ Ba tuần Thánh (16/4) 7:30 tối, tập Nghi thức rửa chân (Chị An và chị Lilly) đi tập.