Thánh Lễ

Cộng Đoàn Việt Nam

3:00 PM - Chúa Nhật

Thông tin truy cập

862197
Today
12

Đăng nhập

Who's Online

We have 34 guests and no members online

Chúa nhật Lễ Lá C 2019

Chúa nhật Lễ Lá C 2019

  "Hai người được sai ra đi, và gặp lừa con đứng đó như Chúa...

Chúa nhật 5 Mùa Chay C 2019

Chúa nhật 5 Mùa Chay C 2019

  "Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người đứng lên và bảo họ: "Ai trong...

Chúa nhật 4 Mùa Chay C 2019

Chúa nhật 4 Mùa Chay C 2019

  "Cha anh ra xin anh vào. Nhưng anh trả lời: 'Cha coi, đã bao...

Chúa nhật 3 Mùa Chay C 2019

Chúa nhật 3 Mùa Chay C 2019

  "Ngài nói với họ dụ ngôn này: "Có người trồng một cây vả...

 • Chúa nhật Lễ Lá C 2019

  Chúa nhật Lễ Lá C 2019

 • Chúa nhật 5 Mùa Chay C 2019

  Chúa nhật 5 Mùa Chay C 2019

 • Chúa nhật 4 Mùa Chay C 2019

  Chúa nhật 4 Mùa Chay C 2019

 • Chúa nhật 3 Mùa Chay C 2019

  Chúa nhật 3 Mùa Chay C 2019

 

"Cha anh ra xin anh vào. Nhưng anh trả lời: 'Cha coi, đã bao năm con hầu hạ cha, không hề trái lệnh cha một điều nào, mà không bao giờ cha cho riêng con một con bê nhỏ để ăn mừng với chúng bạn. Còn thằng con của cha kia, sau khi phung phí hết tài sản của cha với bọn đàng điếm, nay trở về thì cha lại sai làm thịt bê béo ăn mừng nó'. Nhưng người cha bảo: 'Hỡi con, con luôn ở với cha, và mọi sự của cha đều là của con. Nhưng phải ăn tiệc và vui mừng, vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy'."  (Lc 15:28b-32)

 

THÔNG TIN CỦA CỘNG ĐOÀN VÀ GIÁO XỨ

Ý LỄ:

$11.     Anh Tùng: Xin lễ cầu cho các linh hồn mồ côi và thân nhân.

$12.     Chị Hảo: xin lễ cầu cho linh hồn Vincente.

 

Sau các Chúa nhật trong Mùa Chay, thay vì đọc Kinh Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Cộng đoàn chúng ta sẽ ĐI ĐÀNG THÁNH GIÁ. Kính mời mọi người tham gia!

TIỀN BỎ GIỎ (Chúa nhật ngày 24/3/2019)

Số người tham dự thánh lễ: 3,064

Số tiền bỏ giỏ: $12,979.63 (trung bình mỗi người $4.24)

 

On March 30th and 31st and April 6th and 7th we will ask everyone to consider making a gift to the 2019 Annual Catholic Appeal at all our Masses. If 150 parishioners pledge $40 each month over 10 months, we will exceed our goal of $62,181. As of March 25th, 39 parishioners have pledged $8,219.75. Many thanks for your generous pledges!

 

   LƯU Ý:

$11.        Lenten Soup Supper: Giáo xứ OLPH có một bữa ăn tối gây quỹ cho người nghèo vào lúc 6 giờ tối thứ Hai, ngày 8/4/2019 tại Cafeteria. Donation: what you would pay for a dinner. Come to the table!

$12.        Đi Đàng Thánh Giá ngoài trời (Stations of Cross with St. Michael and St. Agatha parishes.) Vào lúc 7 tối thứ Sáu, ngày 12/4/2019, beginning in OLPH, ending in Sunset Park.

$13.        Ngày Giải Tội của Cộng đoàn: Chúa nhật Lễ Lá, ngày 14/4/2019, ngay sau Thánh Lễ. Có cha khách là cha Giu-se Ngô Đình Thông, DCCT đến giúp Giải tội!

$14.        Ngày Thứ Hai Hòa Giải (Reconciliation Monday) ngày 15/4/2019, tại nhà thờ dưới từ 4 giờ chiều đến khuya!