"Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu; và ngược lại, cũng không có cây nào xấu mà sinh trái tốt. Thật vậy, cứ xem trái thì biết cây. Người ta không hái được trái vả ở bụi gai, và cũng không hái được trái nho nơi cây dâu đất. Người hiền, bởi lòng tích chứa điều lành, nên phát xuất sự thiện; và kẻ dữ, bởi tích đầy lòng ác, nên phát xuất điều ác: vì lòng đầy, thì miệng mới nói ra." (Lc 6:43-45)

 

THÔNG TIN CỦA CỘNG ĐOÀN VÀ GIÁO XỨ

Sau Thánh Lễ, Mời Cộng Đoàn Đọc Kinh Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Tuần 8)

******

THỨ TƯ LỄ TRO (Ngày 6/3/2019) GIỮ CHAY VÀ KIÊNG THỊT

English Masses: 6:45 and 8:45 AM, 12:10 PM and 6:15 PM; Spanish Mass at 7:30 PM; Chinese Mass at 8:45 AM in the upper chapel. Ashes will be distributed at all the Masses.

Stations of the Cross in English every Friday after the 12:10 PM Mass.

Lenten Reflections is a booklet with a reflection written by a Redemptorist for each day of Lent. Remember to get your copy as you leave Mass. Suggested offering $1 per copy.

Rice Bowl is the Lenten offering of the change in our pocket to Catholic Relief Services. Please take your Rice Bowl home today!

Sau các Chúa nhật trong Mùa Chay, thay vì đọc Kinh Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Cộng đoàn chúng ta sẽ ĐI ĐÀNG THÁNH GIÁ. Kính mời mọi người tham gia!

HÔM NAY LÀ CHÚA NHẬT ĐẦU THÁNG 3, TRONG THÁNH LỄ CÓ QUYÊN TIỀN LẦN 2 GÂY QUỸ CHO CỘNG ĐOÀN!