"Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc! Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi? Vì này, tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện." (Lc 1:42-45)

 

THÔNG TIN CỦA CỘNG ĐOÀN VÀ GIÁO XỨ

Ý LỄ:

$11.     Chị Thu: xin lễ cầu cho linh hồn Gio-an Bao-ti-xi-ta Tăng Ngọc Số.

$12.     Anh Tùng: xin lễ cầu cho các linh hồn mồ côi và thân nhân nội ngoại.

$13.     Chị Kim: xin lễ cầu cho các đẳng linh hồn.

Tiền bỏ giỏ

Chúa nhật ngày 16/12/2018

Số người dự lễ: 3,248

Số tiền bỏ giỏ: 11,972.55

…….

Sau Thánh Lễ, Mời Cộng Đoàn Đọc Kinh Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Tuần 7)

******

******

 

Chia sẻ những đồ chơi, quần áo còn mới cho trẻ em nhân dịp Lễ Giáng Sinh!

 

Christmas Eve

( Lễ Vọng Giáng Sinh 24/12):

 

6 PM English Family Mass (in lower Church)

10 PM Spanish Mass (in upper Church)

10:30 PM Chinese Mass (in lower Church)

Christmas Day:

Lễ Chúa Giáng Sinh 25/12

 

10:15 AM English Mass in lower church

11:45 AM Chinese Mass in lower church

12 PM Vietnamese Mass

in St. Gerard Hall, gần Parking lot.

(Liên hoan ngay sau Thánh Lễ)

 

 

12:15 PM English Mass in upper church

1:30 PM Spanish Mass in lower church