"Chúa Giê-su ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm, và có lắm người giàu bỏ nhiều tiền. Chợt có một bà goá nghèo đến bỏ hai đồng tiền là một phần tư xu. Người liền gọi các môn đệ và bảo: "Thầy nói thật với các con: Trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết. Vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống mình." (Mc 12:41-44)

 

THÔNG TIN CỦA CỘNG ĐOÀN VÀ GIÁO XỨ

Ý LỄ:

$11.     Chị Thu: xin lễ cầu cho linh hồn Gio-an Bao-ti-xi-ta Tăng Ngọc Số.

$12.     Anh Tùng: xin lễ cầu cho các linh hồn mồ côi và thân nhân.

$13.     Cô Son: xin lễ cầu cho các linh hồn mồ côi và tiên nhân, ông bà nội ngoại.

$14.     Chị Hà: xin lễ cầu cho linh hồn ông bà tổ tiên, linh hồn Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Văn Nghĩa.

 

† † †

 

Tiền bỏ giỏ

Chúa nhật ngày 4/11/2018

Số người dự lễ: 2,791

Số tiền bỏ giỏ: 12,045.84

…….

 

Sau Thánh Lễ, Mời Cộng Đoàn Đọc Kinh Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Tuần 1)

 

******

 

LỄ TẠ ƠN (THANKSGIVING MASS)

Lúc 10 giờ sáng thứ Năm, ngày 22/11/2018

Giáo xứ kêu gọi chúng ta quảng đại chia sẻ một số thực phẩm cho những người nghèo khó trong mùa Lễ tạ Ơn này!!!

******

 

Christmas Wreaths: Beginning Monday, November 19, OLPH will be selling Christmas Wreaths to hang on the fences around the entire church block. Wreaths will be $40. You can have your family’s names put on the wreath, or in memory of a loved one.