Thánh Lễ

Cộng Đoàn Việt Nam

3:00 PM - Chúa Nhật

Thông tin truy cập

836949
Today
10

Đăng nhập

Who's Online

We have 29 guests and no members online

Chúa nhật 3 Mùa Vọng C 2018

Chúa nhật 3 Mùa Vọng C 2018

  "Anh em thân mến, anh em hãy vui luôn trong Chúa! Tôi nhắc...

Chúa nhật 2 Mùa Vọng C 2018

Chúa nhật 2 Mùa Vọng C 2018

  "Có lời Chúa đã kêu gọi Gioan, con Giacaria, trong hoang...

Chúa nhật 1 Mùa Vọng C 2018

Chúa nhật 1 Mùa Vọng C 2018

  "Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề, vì chè...

 • Chúa nhật 3 Mùa Vọng C 2018

  Chúa nhật 3 Mùa Vọng C 2018

 • Chúa nhật 2 Mùa Vọng C 2018

  Chúa nhật 2 Mùa Vọng C 2018

 • Chúa nhật 1 Mùa Vọng C 2018

  Chúa nhật 1 Mùa Vọng C 2018

 • Hình Mừng Lễ Thanksgiving 2018

  Hình Mừng Lễ Thanksgiving 2018

 

"Khi ấy, Chúa Giê-su ra khỏi thành Giê-ri-cô cùng với các môn đệ và một đám đông, thì con ông Ti-mê tên là Bar-ti-mê, một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường, khi anh ta nghe biết đó là Chúa Giê-su Na-da-rét, liền kêu lên rằng: "Hỡi ông Giê-su con vua Đa-vít, xin thương xót tôi". Và nhiều người mắng anh bảo im đi, nhưng anh càng kêu to hơn: "Hỡi con vua Đa-vít, xin thương xót tôi." Giê-su dừng lại và truyền gọi anh đến. Người ta gọi người mù và bảo anh: "Hãy vững tâm đứng dậy, Người gọi anh". Anh ta liệng áo choàng, đứng dậy, đến cùng Chúa Giêsu. Bấy giờ Chúa Giê-su bảo rằng: "Anh muốn Ta làm gì cho anh?" Người mù thưa: "Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy". Chúa Giê-su đáp: "Được, đức tin của anh đã chữa anh". Tức thì anh ta thấy được và đi theo Người." (Mc 10: 46-52)

 

THÔNG TIN CỦA CỘNG ĐOÀN VÀ GIÁO XỨ

Ý LỄ:

$11.     Chị Thu: xin lễ cầu cho linh hồn Gio-an Bao-ti-xi-ta Tăng Ngọc Số.

$12.     Anh Tùng: xin lễ cầu cho các linh hồn mồ côi và thân nhân.

 

† † †

 

Tiền bỏ giỏ

Chúa nhật ngày 21/10/2018

Số người dự lễ: 2,846

Số tiền bỏ giỏ: 11,241.35

…….

 

Sau Thánh Lễ, Mời Cộng Đoàn Đọc Kinh Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Tuần 9)

 

******

Thứ Năm tuần này, ngày 1/11/2018 là Lễ các Thánh Nam Nữ (Lễ trọng, lễ buộc). Thánh Lễ tại giáo xứ như thường lệ, ngoài ra có thêm Thánh lễ tiếng Anh lúc 6:15 tối (ngày 31 và 1).

******

 

Thứ Sáu, ngày 2/11/2018 là Lễ các Đẳng Linh Hồn, vào lúc 7 giờ tối có Thánh Lễ đặc biệt cầu cho các linh hồn đã qua đời trong năm qua. Please invite family members to join us for this celebration.

******

 

CHÚA NHẬT 4/11/2018 là Chúa nhật đầu tháng Các Đẳng Linh Hồn, Cộng đoàn chúng ta sẽ dâng lễ đặc biệt cầu nguyện cho tiền nhân của chúng ta đã qua đời.

Kính mời các gia đình khi đi tham dự Thánh lễ nhớ mang theo di ảnh của người thân!!!

******