Thánh Lễ

Cộng Đoàn Việt Nam

3:00 PM - Chúa Nhật

Thông tin truy cập

827092
Today
15

Đăng nhập

Who's Online

We have 11 guests and no members online

Chúa nhật 33 Thường Niên B 2018

Chúa nhật 33 Thường Niên B 2018

  "Thầy bảo thật các con: Thế hệ này sẽ chẳng qua đi trước khi...

Chúa nhật 32 Thường Niên B 2018

Chúa nhật 32 Thường Niên B 2018

  "Chúa Giê-su ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát dân chúng...

 • Chúa nhật 33 Thường Niên B 2018

  Chúa nhật 33 Thường Niên B 2018

 • Hình Lễ Cầu Cho Các Linh Hồn 2018

  Hình Lễ Cầu Cho Các Linh Hồn 2018

 • Chúa nhật 32 Thường Niên B 2018

  Chúa nhật 32 Thường Niên B 2018

 • Hình Viếng Nghĩa Trang 2018

  Hình Viếng Nghĩa Trang 2018