Thánh Lễ

Cộng Đoàn Việt Nam

3:00 PM - Chúa Nhật

Thông tin truy cập

817553
Today
102

Đăng nhập

Who's Online

We have 26 guests and no members online

Chúa nhật 28 Thường Niên B 2018

Chúa nhật 28 Thường Niên B 2018

  "Khi ấy Chúa Giê-su vừa lên đường, thì một người chạy lại...

Chúa nhật 27 Thường Niên B 2018

Chúa nhật 27 Thường Niên B 2018

  "Khi ấy, những người biệt phái đến gần và hỏi thử Chúa...

 • Hình Lễ Bế Mạc Năm Thánh 125 Năm Thành Lập Giáo Xứ (Phần 2)

  Hình Lễ Bế Mạc Năm Thánh 125 Năm Thành Lập Giáo Xứ (Phần 2)

 • Chúa nhật 28 Thường Niên B 2018

  Chúa nhật 28 Thường Niên B 2018

 • Hình Lễ Bế Mạc Năm Thánh 125 Năm Thành Lập Giáo Xứ

  Hình Lễ Bế Mạc Năm Thánh 125 Năm Thành Lập Giáo Xứ

 • Chúa nhật 27 Thường Niên B 2018

  Chúa nhật 27 Thường Niên B 2018

 

"Không một ai đã xem thấy Cha, trừ Đấng bởi Thiên Chúa mà ra, Đấng ấy đã thấy Cha. Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời. "Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. Đây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống." (Ga 6:46-51)

 

THÔNG TIN CỦA CỘNG ĐOÀN VÀ GIÁO XỨ

Ý LỄ:

$11.     Chị Oanh: xin lễ cầu cho linh hồn Giu-se Trần Kim Ngọc mới qua đời.

$12.     Chị Thu: xin lễ cầu cho linh hồn Gio-an Bao-ti-xi-ta Tăng Ngọc Số và cầu cho các linh hồn mồ côi.

$13.     Cô chú Nghĩa: xin lễ cầu cho các linh hồn mồ côi.

 

Tiền bỏ giỏ Chúa nhật ngày 5/8/2018

Số người dự lễ: 2,363

Số tiền bỏ giỏ: $9,548.29

 

Sau Thánh Lễ, Mời Cộng Đoàn Đọc Kinh Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Tuần 8).

 

LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI, Lễ trọng, Lễ buộc:

Tối thứ Ba 14/8: 6:15 PM lễ Tiếng Anh, 7:30 PM lễ tiếng TBN

Thứ Tư 15/8: 6:45 AM, 8:45AM, 12:10 PM, 6:15 PM (lễ tiếng Anh)

8:45 AM (lễ tiếng Hoa), 7:30 PM (lễ tiếng TBN)

 

*****

 

ĐẠI HỘI THÁNH MẪU LA VANG KỲ III
Middletown, New York,
NĂM THÁNH MỪNG KỶ NIỆM 30 NĂM TUYÊN PHONG CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
Thứ Bảy Ngày 08 tháng 09 năm 2018

Địa điểm: NATIONAL SHRINE OF OUR LADY OF MOUNT CARMEL
70 Carmelite Drive, Middletown, New York 10940; Tel: 845-343-1879

Thời gian: Ngày thứ Bảy ngày 8 tháng 9 năm 2018 bắt đầu vào lúc 7:30 sáng kết thúc lúc 4:30. 
7:30 AM Đón Tiếp 
9:00 AM Chầu Thánh Thể
10:00 AM Hội Thảo 1: NỮ VƯƠNG CÁC THÁNH TỬ ĐẠO 
11:15 AM Hội Thảo 2: DÒNG GIỐNG CÁC VỊ TỬ ĐẠO VIỆT NAM 
12: 00 PM Ăn Trưa và Cầu Nguyện Riêng
13:30 PM Suy Niệm Kinh Mân Côi
14:00 PM Hội Thảo 3: CHỨNG NHÂN ĐỨC TIN NGÀY NAY 
15:15 PM Rước Kiệu Đức Mẹ và Thánh Tử Đạo Việt Nam 
16:30 PM Thánh Lễ Trọng Thể Mừng Sinh Nhật Đức Maria – Mẹ La Vang Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. 
Chủ Tế: Đức Cha Vinh Sơn, Nguyễn Mạnh Hiếu, Tổng giáo phận Toronto, Canada
Giảng Thuyết Người Lớn: Cha Đa minh Nguyễn Phi Long, Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại, Texas. 
Giảng Thuyết Giới Trẻ: Cha Justin Cinnate, Dòng Cát Minh, New York
Giảng Thuyết Thiếu Nhi: Sơ Maria Goretti Nguyễn Minh Duyên, Nữ Tử Bắc Ái

VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ CÁC LỚP GIÁO LÝ:

5901 - 6th Avenue, Brooklyn, NY 11220 - Tel: (718) 439-1281

TIMES FOR REGISTRATION

Registration Saturday August 11,18, from 10:00 AM – 1:30 PM

August 20,21,22,23,24,27,28,29,30 from 1:30 PM – 6:00 PM

LAST DAY OF REGISTRATION WILL BE ON Thursday, August 30.