Thánh Lễ

Cộng Đoàn Việt Nam

3:00 PM - Chúa Nhật

Thông tin truy cập

862702
Today
21

Đăng nhập

Who's Online

We have 17 guests and no members online

Chúa nhật Đại Lễ Phục Sinh C 2019

Chúa nhật Đại Lễ Phục Sinh C 2019

  "Vậy Simon-Phêrô theo sau cũng tới nơi, ông vào trong mồ và...

Chúa nhật Lễ Lá C 2019

Chúa nhật Lễ Lá C 2019

  "Hai người được sai ra đi, và gặp lừa con đứng đó như Chúa...

Chúa nhật 5 Mùa Chay C 2019

Chúa nhật 5 Mùa Chay C 2019

  "Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người đứng lên và bảo họ: "Ai trong...

Chúa nhật 4 Mùa Chay C 2019

Chúa nhật 4 Mùa Chay C 2019

  "Cha anh ra xin anh vào. Nhưng anh trả lời: 'Cha coi, đã bao...

 • Chúa nhật Đại Lễ Phục Sinh C 2019

  Chúa nhật Đại Lễ Phục Sinh C 2019

 • Chúa nhật Lễ Lá C 2019

  Chúa nhật Lễ Lá C 2019

 • Chúa nhật 5 Mùa Chay C 2019

  Chúa nhật 5 Mùa Chay C 2019

 • Chúa nhật 4 Mùa Chay C 2019

  Chúa nhật 4 Mùa Chay C 2019

 

"Chúa Giê-su đáp: "Thật, Ta bảo thật các ngươi, không phải Mô-sê đã ban cho các ngươi bánh bởi trời, mà chính Cha Ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực. Vì bánh của Thiên Chúa phải là vật tự trời xuống, và ban sự sống cho thế gian." Họ liền thưa Người rằng: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi". Chúa Giêsu nói: "Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói; ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ." (Ga 6:32-35)

 

THÔNG TIN CỦA CỘNG ĐOÀN VÀ GIÁO XỨ

Ý LỄ:

$11.     Chị Oanh: xin lễ cầu cho linh hồn Giu-se Trần Kim Ngọc mới qua đời.

$12.     Chị Thu: xin lễ cầu cho linh hồn Gio-an Bao-ti-xi-ta Tăng Ngọc Số và cầu cho các linh hồn mồ côi.

$13.     Cô chú Nghĩa: xin lễ cầu cho các linh hồn mồ côi.

$14.     Chị Thới: xin lễ Tạ Ơn Chúa và cầu Bình An.

 

Tiền bỏ giỏ Chúa nhật ngày 29/7/2018

Số người dự lễ: 2,685

Số tiền bỏ giỏ: $8,965.90

 

Sau Thánh Lễ, Mời Cộng Đoàn Đọc Kinh Tuần Cửu Nhật Kính Đức        Mẹ Hằng Cứu Giúp (Tuần 7).

 

ĐẠI HỘI THÁNH MẪU LA VANG KỲ III
Middletown, New York,
NĂM THÁNH MỪNG KỶ NIỆM 30 NĂM TUYÊN PHONG CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
Thứ Bảy Ngày 08 tháng 09 năm 2018

Địa điểm: NATIONAL SHRINE OF OUR LADY OF MOUNT CARMEL
70 Carmelite Drive, Middletown, New York 10940; Tel: 845-343-1879

Thời gian: Ngày thứ Bảy ngày 8 tháng 9 năm 2018 bắt đầu vào lúc 7:30 sáng kết thúc lúc 4:30. 
7:30 AM Đón Tiếp 
9:00 AM Chầu Thánh Thể
10:00 AM Hội Thảo 1: NỮ VƯƠNG CÁC THÁNH TỬ ĐẠO 
11:15 AM Hội Thảo 2: DÒNG GIỐNG CÁC VỊ TỬ ĐẠO VIỆT NAM 
12: 00 PM Ăn Trưa và Cầu Nguyện Riêng
13:30 PM Suy Niệm Kinh Mân Côi
14:00 PM Hội Thảo 3: CHỨNG NHÂN ĐỨC TIN NGÀY NAY 
15:15 PM Rước Kiệu Đức Mẹ và Thánh Tử Đạo Việt Nam 
16:30 PM Thánh Lễ Trọng Thể Mừng Sinh Nhật Đức Maria – Mẹ La Vang Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. 
Chủ Tế: Đức Cha Vinh Sơn, Nguyễn Mạnh Hiếu, Tổng giáo phận Toronto, Canada
Giảng Thuyết Người Lớn: Cha Đa minh Nguyễn Phi Long, Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại, Texas. 
Giảng Thuyết Giới Trẻ: Cha Justin Cinnate, Dòng Cát Minh, New York
Giảng Thuyết Thiếu Nhi: Sơ Maria Goretti Nguyễn Minh Duyên, Nữ Tử Bắc Ái

VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ CÁC LỚP GIÁO LÝ:

5901 - 6th Avenue, Brooklyn, NY 11220 - Tel: (718) 439-1281

TIMES FOR REGISTRATION

Registration begins on Monday, August 6,7,8,9, from 1:30 PM – 6:00 PM

Saturday August 11,18, from 10:00 AM – 1:30 PM

August 20,21,22,23,24,27,28,29,30 from 1:30 PM – 6:00 PM

LAST DAY OF REGISTRATION WILL BE ON Thursday, August 30.