Thánh Lễ

Cộng Đoàn Việt Nam

3:00 PM - Chúa Nhật

Thông tin truy cập

862702
Today
21

Đăng nhập

Who's Online

We have 44 guests and no members online

Chúa nhật Đại Lễ Phục Sinh C 2019

Chúa nhật Đại Lễ Phục Sinh C 2019

  "Vậy Simon-Phêrô theo sau cũng tới nơi, ông vào trong mồ và...

Chúa nhật Lễ Lá C 2019

Chúa nhật Lễ Lá C 2019

  "Hai người được sai ra đi, và gặp lừa con đứng đó như Chúa...

Chúa nhật 5 Mùa Chay C 2019

Chúa nhật 5 Mùa Chay C 2019

  "Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người đứng lên và bảo họ: "Ai trong...

Chúa nhật 4 Mùa Chay C 2019

Chúa nhật 4 Mùa Chay C 2019

  "Cha anh ra xin anh vào. Nhưng anh trả lời: 'Cha coi, đã bao...

 • Chúa nhật Đại Lễ Phục Sinh C 2019

  Chúa nhật Đại Lễ Phục Sinh C 2019

 • Chúa nhật Lễ Lá C 2019

  Chúa nhật Lễ Lá C 2019

 • Chúa nhật 5 Mùa Chay C 2019

  Chúa nhật 5 Mùa Chay C 2019

 • Chúa nhật 4 Mùa Chay C 2019

  Chúa nhật 4 Mùa Chay C 2019

"Khi đến ngày sinh, bà Êlisabeth sinh hạ một con trai. Láng giềng bà con nghe biết Chúa đã tỏ lòng nhân hậu lớn lao đối với bà liền đến chúc mừng bà. Ngày thứ tám, người ta đến làm phép cắt bì cho con trẻ, và họ lấy tên Dacaria của cha nó mà đặt cho nó. Nhưng bà mẹ đáp lại rằng: "Không được, nó sẽ gọi tên là Gioan". Họ bảo bà rằng: "Không ai trong họ hàng bà có tên đó". Và họ làm hiệu hỏi cha con trẻ muốn gọi tên gì. Ông xin một tấm bảng và viết: "Tên nó là Gioan." (Lc 1: 57-63) 

 

THÔNG TIN CỦA CỘNG ĐOÀN VÀ GIÁO XỨ

Ý LỄ:

$11.     Chị Thu: xin lễ cầu cho linh hồn Gio-an Bao-ti-xi-ta Tăng Ngọc Số.

$12.     Chị Oanh: xin lễ cầu cho linh hồn Giu-se Trần Kim Ngọc mới qua đời.

$13.     Cô chú Trí: xin lễ giỗ 1 năm cho mẹ là Tê-rê-xa Trịnh Thị Tuyết.

$14.     Anh chị Khương-Thu: xin lễ Tạ Ơn Chúa và Đức Mẹ. Lễ giỗ cầu nguyện cho Ba là linh hồn Vinh-Sơn Trần Văn Quảng.

 

***********

OLPH Jubilee Events - Save the Dates!

Feast of Our Lady of Perpetual Help Triduum, Wednesday to Friday, June 27-29, at all Masses.

OLPH Mass and Procession on Friday, June 29, at 7 PM in the lower church.

Saturday, July 7, 5 PM Mass in the lower church, presided by Cardinal Joseph Tobin, C.Ss.R., Archbishop of Newark, NJ. (The 7 PM Mass is joined to the 5 PM bilingual Mass.)

Saturday, July 14, OLPH Block Party on 59th Street, Mass at 4 PM.

 

***********


 

Tiền bỏ giỏ Chúa nhật ngày 17/6/2018

Số người dự lễ: 2,431

Số tiền bỏ giỏ: $9,530.12

 

**********

Sau Thánh Lễ, Mời Cộng Đoàn Đọc Kinh Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Tuần 2).

 

THÁNH LỄ PHONG CHỨC LINH MỤC:

Của thầy Gio-an Bao-ti-xi-ta CAO XUÂN HƯNG

Vào lúc 11 giờ sáng thứ Bảy, ngày 30/6/2018

Tại: Nhà thờ Chính Tòa thánh Giu-se,

856 Pacific Street, Brooklyn, NY 11238.

KÍNH MỜI MỌI NGƯỜI THAM GIA!

 

RELIGIOUS EDUCATION REGISTRATION:

Grades 1 through 12

5901 - 6th Avenue, Brooklyn, NY 11220

Tel: (718) 439-1281

Needed for Registration: Baptismal Certificate and Birth Certificate. All families must be registered in the parish (taken care of first at the rectory, then bring your new parish registration card). The fee is $70 for one child, $100 for two, and $120 for three or more. In order to register your child you have to pay 50% of the registration fee. Only parents or legal guardians can register a child. The Program is given in two sessions:

Sundays from 8:45 AM –10:00 AM 1ST –6TH GRADE

Sundays from 11:30 AM –12:45 PM 7TH –12TH GRADE

TIMES FOR REGISTRATION

Registration begins on Monday, June 18, from 1:30 PM – 4:30 PM

and continues June 19,20, from 1:30 PM – 4:30 PM

June 25,26,27, from 1:30 PM – 4:30 PM

July 16,17,18.19,30,31, from 1:30 PM – 4:30 PM

August 1,2, from 1:30 PM – 4:30 PM

August 6,7,8,9, from 1:30 PM – 6:00 PM

Saturday August 11,18, from 10:00 AM – 1:30 PM

August 20,21,22,23,24,27,28,29,30 from 1:30 PM – 6:00 PM

LAST DAY OF REGISTRATION WILL BE ON Thursday, August 30.