Thánh Lễ

Cộng Đoàn Việt Nam

3:00 PM - Chúa Nhật

Thông tin truy cập

818200
Today
421

Đăng nhập

Who's Online

We have 30 guests and no members online

Chúa nhật 29 Thường Niên B 2018

Chúa nhật 29 Thường Niên B 2018

  "Chúa Giê-su gọi các ông lại gần mà bảo: "Các con biết rằng...

Chúa nhật 28 Thường Niên B 2018

Chúa nhật 28 Thường Niên B 2018

  "Khi ấy Chúa Giê-su vừa lên đường, thì một người chạy lại...

 • Chúa nhật 29 Thường Niên B 2018

  Chúa nhật 29 Thường Niên B 2018

 • Hình Lễ Bế Mạc Năm Thánh 125 Năm Thành Lập Giáo Xứ (Phần 2)

  Hình Lễ Bế Mạc Năm Thánh 125 Năm Thành Lập Giáo Xứ (Phần 2)

 • Chúa nhật 28 Thường Niên B 2018

  Chúa nhật 28 Thường Niên B 2018

 • Hình Lễ Bế Mạc Năm Thánh 125 Năm Thành Lập Giáo Xứ

  Hình Lễ Bế Mạc Năm Thánh 125 Năm Thành Lập Giáo Xứ

 

"Và mẹ cùng anh em Người đến, đứng ở ngoài sai người vào mời Chúa ra. Bấy giờ có đám đông ngồi chung quanh Người và họ trình Người rằng: "Kìa mẹ và anh em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy". Người trả lời rằng: "Ai là mẹ Ta? Ai là anh em Ta?" Rồi đưa mắt nhìn những người ngồi vòng quanh, Người nói: "Đây là mẹ Ta và anh em Ta. Vì ai làm theo ý Thiên Chúa, thì người ấy là anh chị em và là mẹ Ta." (Mc 3: 31-35)

 

THÔNG TIN CỦA CỘNG ĐOÀN VÀ GIÁO XỨ

Ý LỄ:

$11.     Anh Tùng: xin lễ cầu cho các linh hồn mồ côi và thân nhân.

$12.     Chị Thu: xin lễ cầu cho linh hồn Gio-an Bao-ti-xi-ta Tăng Ngọc Số.

$13.     Chị Oanh: xin lễ cầu cho linh hồn Giu-se Trần Kim Ngọc (thân phụ) mới qua đời ở Việt Nam.

 

***********


 

Tiền bỏ giỏ Chúa nhật ngày 3/6/2018

Số người dự lễ: 2,695

Số tiền bỏ giỏ: $10,475.73

 

**********


Tiền quỹ của Cộng đoàn:

Tháng 3/2018

$1,465.00

Cô Son & chị Thu donated

$60.00

Tổng cộng

$1,525.00

Chi

$90.00

Còn

$1,435.00

Quyên tiền lần 2 tháng 6

$192.00

TỔNG CỘNG CÒN LẠI

$1,627.00

 

Sau Thánh Lễ, Mời Cộng Đoàn Đọc Kinh Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Tuần 9).

 

THÁNH LỄ PHONG CHỨC LINH MỤC:

Của thầy Gio-an Bao-ti-xi-ta CAO XUÂN HƯNG

Vào lúc 11 giờ sáng thứ Bảy, ngày 30/6/2018

Tại: Nhà thờ Chính Tòa thánh Giu-se,

856 Pacific Street, Brooklyn, NY 11238.

KÍNH MỜI MỌI NGƯỜI THAM GIA!