Thánh Lễ

Cộng Đoàn Việt Nam

3:00 PM - Chúa Nhật

Thông tin truy cập

818207
Today
428

Đăng nhập

Who's Online

We have 23 guests and no members online

Chúa nhật 29 Thường Niên B 2018

Chúa nhật 29 Thường Niên B 2018

  "Chúa Giê-su gọi các ông lại gần mà bảo: "Các con biết rằng...

Chúa nhật 28 Thường Niên B 2018

Chúa nhật 28 Thường Niên B 2018

  "Khi ấy Chúa Giê-su vừa lên đường, thì một người chạy lại...

 • Chúa nhật 29 Thường Niên B 2018

  Chúa nhật 29 Thường Niên B 2018

 • Hình Lễ Bế Mạc Năm Thánh 125 Năm Thành Lập Giáo Xứ (Phần 2)

  Hình Lễ Bế Mạc Năm Thánh 125 Năm Thành Lập Giáo Xứ (Phần 2)

 • Chúa nhật 28 Thường Niên B 2018

  Chúa nhật 28 Thường Niên B 2018

 • Hình Lễ Bế Mạc Năm Thánh 125 Năm Thành Lập Giáo Xứ

  Hình Lễ Bế Mạc Năm Thánh 125 Năm Thành Lập Giáo Xứ