Thánh Lễ

Cộng Đoàn Việt Nam

3:00 PM - Chúa Nhật

Thông tin truy cập

862702
Today
21

Đăng nhập

Who's Online

We have 48 guests and no members online

Chúa nhật Đại Lễ Phục Sinh C 2019

Chúa nhật Đại Lễ Phục Sinh C 2019

  "Vậy Simon-Phêrô theo sau cũng tới nơi, ông vào trong mồ và...

Chúa nhật Lễ Lá C 2019

Chúa nhật Lễ Lá C 2019

  "Hai người được sai ra đi, và gặp lừa con đứng đó như Chúa...

Chúa nhật 5 Mùa Chay C 2019

Chúa nhật 5 Mùa Chay C 2019

  "Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người đứng lên và bảo họ: "Ai trong...

Chúa nhật 4 Mùa Chay C 2019

Chúa nhật 4 Mùa Chay C 2019

  "Cha anh ra xin anh vào. Nhưng anh trả lời: 'Cha coi, đã bao...

 • Chúa nhật Đại Lễ Phục Sinh C 2019

  Chúa nhật Đại Lễ Phục Sinh C 2019

 • Chúa nhật Lễ Lá C 2019

  Chúa nhật Lễ Lá C 2019

 • Chúa nhật 5 Mùa Chay C 2019

  Chúa nhật 5 Mùa Chay C 2019

 • Chúa nhật 4 Mùa Chay C 2019

  Chúa nhật 4 Mùa Chay C 2019

 

"Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: "Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không tin, sẽ bị luận phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, cầm rắn trong tay, và nếu uống phải chất độc, thì cũng không bị hại; họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân sẽ được lành mạnh." Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời, và ngự bên hữu Thiên Chúa. Phần các ông, các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và củng cố lời rao giảng bằng những phép lạ kèm theo." (Mc 16:15-20) 

 

THÔNG TIN CỦA GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN

Ý XIN LỄ:

 

$11.       Gia đình anh Tùng: xin lễ cầu cho các linh hồn mồ côi và thân nhân.

$12.       Gia đình chị Thu: xin lễ cầu cho linh hồn Gio-an Bao-ti-xi-ta Tăng Ngọc Số.

$13.       Chị Lilly Nguyễn: xin lễ cầu cho linh hồn Mát-ta.

 

KINH HIỀN MẪU

 

Lạy Chúa Giê-su, xưa ở Na-da-rét, Chúa đã gọi Mẹ Chúa nhiều lần trong ngày : xin cho các bà mẹ Công Giáo chúng con, hằng ngày biết nghe tiếng Chúa gọi để luôn sống đẹp lòng Chúa hơn. Lạy Chúa, khi nhận lời cầu của Ðức Mẹ ở Ca-na, Chúa đã làm cho một gia đình được hạnh phúc, khiến cho nhiều người được hân hoan, xin Chúa ban cho gia đình chúng con, luôn nhận được nhiều niềm vui, để làm cho quê hương này thêm thái bình và thịnh vượng.

Lạy Chúa, Chúa đã âu yếm các em nhỏ, chữa lành bao thanh niên, và kêu gọi nhiều người trẻ đi theo Chúa, xin ban tràn ơn lành, cho hết mọi người con trong gia đình chúng con, để chúng sống theo thánh ý Chúa.

Lạy Chúa, từ trên Thánh Giá, Chúa đã nhìn đến những đau thương của Ðức Mẹ, mà trao cho Người nhiệm vụ làm Mẹ Hội Thánh, xin cho cuộc đời lam lũ của chúng con, được góp phần vào công cuộc cứu thế.

Lạy Chúa, xin nhận lời chúng con, và chúc lành cho hết các bà mẹ trong giáo xứ chúng con. Amen.

 

 

 

CHÚC MỪNG NGÀY LỄ HIỀN MẪU

 

Cộng Đoàn xin chúc mừng các Bà Mẹ nhân ngày Lễ Hiền Mẫu.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Ma-ri-a, nguyện xin Chúa ban muôn ơn lành hồn xác xuống trên những người Mẹ của chúng con. Xin cho các Bà Mẹ luôn là mẫu gương sống động đức tin trong các gia đình về tình yêu thương và lòng đạo đức.