Thánh Lễ

Cộng Đoàn Việt Nam

3:00 PM - Chúa Nhật

Thông tin truy cập

790362
Today
126

Đăng nhập

Who's Online

We have 58 guests and no members online

Chúa nhật 16 Thường Niên B 2018

Chúa nhật 16 Thường Niên B 2018

  "Khi ấy, các tông đồ hội lại bên Chúa Giêsu và thuật lại với...

Video Cộng đoàn Tạ Ơn 10 Năm Linh mục của cha Lộc.

Video Cộng đoàn Tạ Ơn 10 Năm Linh mục của cha Lộc.

  Xin mời click vào đường dẫn...

Chúa nhật 15 Thường Niên B 2018

Chúa nhật 15 Thường Niên B 2018

  "Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ và sai từng hai...

 • Chúa nhật 16 Thường Niên B 2018

  Chúa nhật 16 Thường Niên B 2018

 • Video Cộng đoàn Tạ Ơn 10 Năm Linh mục của cha Lộc.

  Video Cộng đoàn Tạ Ơn 10 Năm Linh mục của cha Lộc.

 • Chúa nhật 15 Thường Niên B 2018

  Chúa nhật 15 Thường Niên B 2018

 • Hình cha Lộc mừng kỷ niệm 10 năm LM với Cộng đoàn

  Hình cha Lộc mừng kỷ niệm 10 năm LM với Cộng đoàn

 

"Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: "Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không tin, sẽ bị luận phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, cầm rắn trong tay, và nếu uống phải chất độc, thì cũng không bị hại; họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân sẽ được lành mạnh." Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời, và ngự bên hữu Thiên Chúa. Phần các ông, các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và củng cố lời rao giảng bằng những phép lạ kèm theo." (Mc 16:15-20) 

 

THÔNG TIN CỦA GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN

Ý XIN LỄ:

 

$11.       Gia đình anh Tùng: xin lễ cầu cho các linh hồn mồ côi và thân nhân.

$12.       Gia đình chị Thu: xin lễ cầu cho linh hồn Gio-an Bao-ti-xi-ta Tăng Ngọc Số.

$13.       Chị Lilly Nguyễn: xin lễ cầu cho linh hồn Mát-ta.

 

KINH HIỀN MẪU

 

Lạy Chúa Giê-su, xưa ở Na-da-rét, Chúa đã gọi Mẹ Chúa nhiều lần trong ngày : xin cho các bà mẹ Công Giáo chúng con, hằng ngày biết nghe tiếng Chúa gọi để luôn sống đẹp lòng Chúa hơn. Lạy Chúa, khi nhận lời cầu của Ðức Mẹ ở Ca-na, Chúa đã làm cho một gia đình được hạnh phúc, khiến cho nhiều người được hân hoan, xin Chúa ban cho gia đình chúng con, luôn nhận được nhiều niềm vui, để làm cho quê hương này thêm thái bình và thịnh vượng.

Lạy Chúa, Chúa đã âu yếm các em nhỏ, chữa lành bao thanh niên, và kêu gọi nhiều người trẻ đi theo Chúa, xin ban tràn ơn lành, cho hết mọi người con trong gia đình chúng con, để chúng sống theo thánh ý Chúa.

Lạy Chúa, từ trên Thánh Giá, Chúa đã nhìn đến những đau thương của Ðức Mẹ, mà trao cho Người nhiệm vụ làm Mẹ Hội Thánh, xin cho cuộc đời lam lũ của chúng con, được góp phần vào công cuộc cứu thế.

Lạy Chúa, xin nhận lời chúng con, và chúc lành cho hết các bà mẹ trong giáo xứ chúng con. Amen.

 

 

 

CHÚC MỪNG NGÀY LỄ HIỀN MẪU

 

Cộng Đoàn xin chúc mừng các Bà Mẹ nhân ngày Lễ Hiền Mẫu.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Ma-ri-a, nguyện xin Chúa ban muôn ơn lành hồn xác xuống trên những người Mẹ của chúng con. Xin cho các Bà Mẹ luôn là mẫu gương sống động đức tin trong các gia đình về tình yêu thương và lòng đạo đức.