"Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mồ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô, và đến mồ trước. Ông cúi mình xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong. Vậy Simon-Phêrô theo sau cũng tới nơi, ông vào trong mồ và thấy những dây băng nhỏ để đó, và khăn liệm che đầu Người trước đây, khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ. Bấy giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mồ trước. Ông thấy và ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, thì Người phải sống lại từ cõi chết." (Ga 20:3-9) 

 

THÔNG TIN CỦA CỘNG ĐOÀN VÀ GIÁO XỨ

Ý LỄ:

$11.     Bà cụ Hạt: xin lễ cầu cho các linh hồn mồ côi.

$12.     Cô Son: xin lễ Tạ Ơn và Cầu Bình An cho gia đình.

$13.     Gia đình chị Thu: xin lễ cầu cho linh hồn Gio-an Baotixita Tăng Ngọc Số.

$14.     Chị Caroline An: xin lễ cầu cho linh hồn Ma-ri-a Hoàng Thị Nhiệm mới qua đời.

$15.     Chị Thới: xin lễ cầu cho các linh hồn thân nhân và ân nhân đã qua đời.

$16.     Anh chị Trường: xin lễ Tạ Ơn Chúa và Đức Mẹ. Cầu nguyện cho các tân tòng!

 

 

Ca nhập lễ: Ngài đã Phục Sinh           (trang 143)

Đáp ca: Hôm nay là ngày                     (trang 273)

Ca tiếp liên: Hoan ca Phục Sinh         (trang 145)

Ca dâng lễ: Dâng niềm cảm mến       (trang 326)

Ca hiệp lễ: Nào hãy mừng vui             (trang 147)

Ca kết lễ: Chúa nay đã Phục Sinh       (trang 141)

 

 

 

CỘNG ĐOÀN

XIN CHÚC MỪNG:

Chị Ma-ri-a NGUYỄN MAI KHANH

Anh JIMMY NGUYỄN

 

Vừa được lãnh các BÍ TÍCH KHAI TÂM KI-TÔ GIÁO.


 


Tiền bỏ giỏ Chúa nhật ngày 25/3/2018

Số người dự lễ: 3,169

Số tiền bỏ giỏ: $12,695.01

Thanks to all who helped make the Food Pantry Soup Supper such a success: the Knights of Columbus, the volunteers who helped set up, and special thanks to George’s Restaurant and Generoso’s for the dinner, rolls, and dessert. Of course, it wouldn't be such a success without all of you who came and donated. We collected $838.00 for our parish’s food pantry.

MỪNG CHÚA PHỤC SINH!

HAPPY EASTER!

HALLELLUIA!