Thánh Lễ

Cộng Đoàn Việt Nam

3:00 PM - Chúa Nhật

Thông tin truy cập

782549
Today
121

Đăng nhập

Who's Online

We have 50 guests and no members online

Lễ Sinh Nhật Thánh Gio-an Tẩy Giả B 2018

Lễ Sinh Nhật Thánh Gio-an Tẩy Giả B 2018

"Khi đến ngày sinh, bà Êlisabeth sinh hạ một con trai. Láng giềng bà...

Chúa nhật 11 Thường Niên B 2018

Chúa nhật 11 Thường Niên B 2018

  "Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Nước Thiên...

Chúa nhật 10 Thường Niên B 2018

Chúa nhật 10 Thường Niên B 2018

  "Và mẹ cùng anh em Người đến, đứng ở ngoài sai người vào...

 • Lễ Sinh Nhật Thánh Gio-an Tẩy Giả B 2018

  Lễ Sinh Nhật Thánh Gio-an Tẩy Giả B 2018

 • Chúa nhật 11 Thường Niên B 2018

  Chúa nhật 11 Thường Niên B 2018

 • Hình Lễ Thêm Sức 2018

  Hình Lễ Thêm Sức 2018

 • Chúa nhật 10 Thường Niên B 2018

  Chúa nhật 10 Thường Niên B 2018

 

"Chúa Giêsu Kitô, tuy là thân phận Thiên Chúa, đã không nghĩ phải giành cho được ngang hàng với Thiên Chúa; trái lại, Người huỷ bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi, đã trở nên giống như loài người, với cách thức bề ngoài như một người phàm. Người đã tự hạ mình mà vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá." (Pl 2: 6-8) 

 

THÔNG TIN CỦA CỘNG ĐOÀN VÀ GIÁO XỨ

Ý LỄ:

 

$11.     Chị Tuyết Mai: xin lễ Cầu Bình An.

$12.     Cô Son: xin lễ Tạ Ơn và Cầu Bình An cho gia đình.

$13.     Gia đình chị Thu: xin lễ cầu cho linh hồn Gio-an Baotixita Tăng Ngọc Số.

$14.     Chị Kim: xin lễ cầu cho các đẳng linh hồn.

Chị Thu: xin lễ cầu cho linh hồn An-phong-sô Nguyễn Khắc Huyên và Giu-se Nguyễn Quốc Hưng.

 

 


Tiền bỏ giỏ Chúa nhật ngày 18/3/2018

Số người dự lễ: 2,785

Số tiền bỏ giỏ: $12,319.92


LỊCH PHỤNG VỤ TUẦN THÁNH 2018

 

Thứ Hai

Tuần Thánh

(26/3)

 

3:00 – 9:00 PM

Reconciliation Monday,

Ngày Giải Tội toàn địa phận Brooklyn

Tại giáo xứ có các cha ngồi toàn Giải tội!

 

Thứ Ba

Tuần Thánh

(27/3)

 

7:30 PM

Tại nhà thờ Chính Tòa thánh Giu-se: Thánh Lễ Truyền Dầu.

 

Tại nhà thờ giáo xứ: Tập Nghi thức Rửa chân

(Chị Thới, chị An, và chị Khanh dự tòng tham dự.)

 

 

 

Thứ Năm

Tuần Thánh

(29/3)

 

8:30 AM

 

 

 

7:30 PM

Giờ Kinh Phụng Vụ

English (Nhà thờ dưới)

Spanish (Nhà thờ trên)

 

 

Thánh Lễ Tiệc Ly &

Nghi Thức Rửa Chân

(4 ngôn ngữ)

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

Tuần Thánh

(30/3)

 

 

 

8:30 AM

 

 

 

 

3:00 PM

TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA GIÊ-SU

GIỮ CHAY VÀ KIÊNG THỊT

 

Giờ Kinh Phụng Vụ

English (Nhà thờ dưới)

Spanish (Nhà thờ trên)

 

 

NGHI THỨC TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ

English (Nhà thờ dưới)

Spanish (Nhà thờ trên)

Chinese (Nhà thờ dưới lúc 5 giờ chiều)

 

 

 

 

Thứ Bảy

Tuần Thánh

(31/3)

 

8:30 AM

 

 

10:00 AM

 

 

8:00 PM

Giờ Kinh Phụng Vụ

English (Nhà thờ dưới)

Spanish (Nhà thờ trên)

 

Tập Nghi Thức (Dự tòng & Người đỡ đầu)

 

 

THÁNH LỄ VỌNG PHỤC SINH

(4 Ngôn ngữ)

 

Chúa nhật

Phục Sinh

(1/4)

 

3:00 PM

ĐẠI LỄ MỪNG CHÚA PHỤC SINH

&

LIÊN HOAN MỪNG CHÚA SỐNG LẠI