"Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: "Có một người kia sắp đi xa, liền gọi các đầy tớ đến mà giao phó tài sản của ông. Ông trao cho người này năm nén bạc, người kia hai nén, người khác nữa một nén, tuỳ theo khả năng của mỗi người, đoạn ông ra đi. "Người lãnh năm nén bạc, ra đi và dùng tiền ấy buôn bán làm lợi được năm nén khác. Người lãnh hai nén cũng đi làm lợi được hai nén khác. Còn người lãnh một nén, thì đi đào lỗ chôn giấu tiền của chủ mình. " (Mt 25: 14-18)

 

THÔNG TIN CỦA CỘNG ĐOÀN VÀ GIÁO XỨ

Ý LỄ:

$11.     Anh Tùng: xin lễ cầu cho các linh hồn mồ côi và thân nhân.

$12.     Anh Chị Loan-Cảnh: xin lễ giỗ cầu cho linh hồn Ma-ri-a Lâm Thị Kiêm và các linh hồn mồ côi.

$13.     Chị Hà: xin lễ cầu cho linh hồn Gio-an Bao-ti-xi-ta và An-na.

$14.     Chị Tuyên: xin lễ cầu cho các linh hồn Giu-se Phạm Sỹ Tuyên.

$15.     Anh chị Trường: xin lễ cầu nguyện cho các linh hồn tổ tiên nội ngoại.

$16.     Chị Oanh: xin lễ cầu cho linh hồn Giu-se Nguyễn Hiền Thọ.

$17.     Bà cụ Thảo: xin lễ cầu cho ông bà cha mẹ và các linh hồn mồ côi.

 Tiền bỏ giỏ (Collection): (12/11/2017)

Số người dự lễ (2,744) – Số tiền bỏ giỏ:  $10,457.31

Vào lúc 10 giờ sáng thứ Năm tuần này, ngày 23/11, Giáo xứ sẽ cử hành trọng thể Lễ Tạ Ơn, 4 ngôn ngữ, nhà thờ dưới. Khi đi dự Lễ, chúng ta mang theo những thực phẩm khô, để chia sẻ với người nghèo. Sau thánh lễ, Cộng đoàn chúng ta sẽ liên hoan tại Văn phòng của cộng đoàn!!!

 

Các bài đọc Thánh Kinh trong tuần XXXIII Mùa Thường Niên:

Chúa nht: Cn 31:10-13/ 1Tx 5:1-6/ Mt 25:14-30

Thứ Hai: 1 Mcb 1:10-15/ Lc 18:35-43

Thứ Ba: 2 Mcb 6:18-31/Lc 19:1-10

Thứ Tư: 2 Mcb 7:1, 20-31/ Lc 19:11-18

Thứ Năm: 1 Mcb 2:15-22/ Lc 19:41-44

Thứ Sáu: 1 Mcb 4:36-37,52-59/ Lc 19:45-48

Thứ Bảy: 1 Mcb 6:1-13/Lc 20:27-40

 

Parish Pastoral Council will meet on Monday, November 20,

at 7 PM in the rectory.

 

KINH LẠY CHA

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

KINH TIN KÍNH

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa GiêSu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh; chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần; tôi tin có hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công; tôi tin phép tha tội; tôi tin xác loài người ngày sau sống lại; tôi tin hằng sống vậy, A-men.

KINH VỰC SÂU

Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thẩm nhậm lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được ? Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa. Con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Người đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục, mà được nghỉ yên. A-men.