Thánh Lễ

Cộng Đoàn Việt Nam

3:00 PM - Chúa Nhật

Thông tin truy cập

854994
Today
63

Đăng nhập

Who's Online

We have 6 guests and no members online

Chúa nhật 3 Thường Niên C 2019

Chúa nhật 3 Thường Niên C 2019

"Mở sách ra, Người gặp ngay đoạn chép rằng: "Thánh Thần Chúa ngự...

Chúa nhật 2 Thường Niên C 2019

Chúa nhật 2 Thường Niên C 2019

  "Khi ấy, có tiệc cưới tại Ca-na xứ Ga-li-lê-a. Và có mẹ của...

Lễ Chúa Giê-su Chịu Phép Rửa C 2018

Lễ Chúa Giê-su Chịu Phép Rửa C 2018

  "Vậy khi tất cả dân chúng đã chịu phép rửa, và chính lúc...

 • Chúa nhật 3 Thường Niên C 2019

  Chúa nhật 3 Thường Niên C 2019

 • Chúa nhật 2 Thường Niên C 2019

  Chúa nhật 2 Thường Niên C 2019

 • Hình Kỷ Niệm Mùa Giáng Sinh 2018

  Hình Kỷ Niệm Mùa Giáng Sinh 2018

 • Lễ Chúa Giê-su Chịu Phép Rửa C 2018

  Lễ Chúa Giê-su Chịu Phép Rửa C 2018

 

"Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: "Nước trời giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó có năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan. Năm cô khờ dại mang đèn mà không đem dầu theo; còn những cô khôn ngoan đã mang đèn lại đem dầu đầy bình." (Mt 25: 1-4) 

 

THÔNG TIN CỦA CỘNG ĐOÀN VÀ GIÁO XỨ

Ý LỄ:

$11.     Anh Tùng: xin lễ cầu cho các linh hồn mồ côi và thân nhân.

$12.     Chị Linh: xin lễ cầu cho linh hồn Đa-minh Nguyễn Lộc mới qua đời.

$13.     Chị Hà: xin lễ cầu cho linh hồn Gio-an Bao-ti-xi-ta và Ma-ri-a.

$14.     Chị Tuyên: xin lễ cầu cho các linh hồn Giu-se Phạm Sỹ Tuyên.

$15.     Anh Hưởng: xin lễ cầu cho linh hồn Ma-ri-a.

$16.     Anh chị Trường: xin lễ cầu nguyện cho các linh hồn tổ tiên nội ngoại.

$17.     Anh chị Hải-Thuận: xin lễ Tạ Ơn Chúa và Đức Mẹ. Cầu cho linh hồn sơ Tê-rê-xa mới qua đời.

 

THÁNH 11: THÁNH CÁC ĐẲNG LINH HỒN

 

Tháng Các Linh Hồn, chúng ta không quên cầu nguyện cho linh hồn thân nhân và ân nhân của chúng ta đã qua đời!

 Tiền bỏ giỏ (Collection): (5/11/2017)

Số người dự lễ (2,898) – Số tiền bỏ giỏ:  $11,110.03

 

Các bài đọc Thánh Kinh trong tuần XXXII Mùa Thường Niên:

Chúa nht: Kn 6:12-16/ 1Tx 4:3-18/ Mt 25:1-13

Thứ Hai: Kn 1:1-7/ Lc 17:1-6

Thứ Ba: Kn 2:23-3:9/Lc 17:7-10

Thứ Tư: Kn 6:1-11/ Lc 17:11-19

Thứ Năm: Kn 7:22-8:1/ Lc 17:20-25

Thứ Sáu: Kn 13:26-37/ Lc 17:26-37

Thứ Bảy: Kn 18:14-16-19:6-9/Lc 18:1-8

 

Parish Pastoral Council will meet on Monday, November 20,

at 7 PM in the rectory.

 

KINH LẠY CHA

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

KINH TIN KÍNH

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa GiêSu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh; chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần; tôi tin có hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công; tôi tin phép tha tội; tôi tin xác loài người ngày sau sống lại; tôi tin hằng sống vậy, A-men.

KINH VỰC SÂU

Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thẩm nhậm lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được ? Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa. Con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Người đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục, mà được nghỉ yên. A-men.

 

 

 1. Hôm nay, sau Thánh lễ, Cộng đoàn sẽ đọc Kinh Tuần Cửu Nhật kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Tuần 8).