Thánh Lễ

Cộng Đoàn Việt Nam

3:00 PM - Chúa Nhật

Thông tin truy cập

735017
Today
198

Đăng nhập

Who's Online

We have 70 guests and no members online

Chúa nhật 1 Mùa Vọng B 2018

Chúa nhật 1 Mùa Vọng B 2018

  "Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy...

Lễ Chúa Ki-tô Vua A 2017

Lễ Chúa Ki-tô Vua A 2017

  "Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi Con...

Chúa nhật 33 Thường Niên A 2017

Chúa nhật 33 Thường Niên A 2017

  "Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng:...

 • Chúa nhật 1 Mùa Vọng B 2018

  Chúa nhật 1 Mùa Vọng B 2018

 • Hình Cộng đoàn mừng Lễ Thanksgiving 2017

  Hình Cộng đoàn mừng Lễ Thanksgiving 2017

 • Lễ Chúa Ki-tô Vua A 2017

  Lễ Chúa Ki-tô Vua A 2017

 • Chúa nhật 33 Thường Niên A 2017

  Chúa nhật 33 Thường Niên A 2017