Thánh Lễ

Cộng Đoàn Việt Nam

3:00 PM - Chúa Nhật

Thông tin truy cập

836507
Today
260

Đăng nhập

Who's Online

We have 26 guests and no members online

Chúa nhật 2 Mùa Vọng C 2018

Chúa nhật 2 Mùa Vọng C 2018

  "Có lời Chúa đã kêu gọi Gioan, con Giacaria, trong hoang...

Chúa nhật 1 Mùa Vọng C 2018

Chúa nhật 1 Mùa Vọng C 2018

  "Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề, vì chè...

Lễ Chúa Ki-tô Vua B 2018

Lễ Chúa Ki-tô Vua B 2018

  "Chúa Giê-su đáp: "Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu...

 • Chúa nhật 2 Mùa Vọng C 2018

  Chúa nhật 2 Mùa Vọng C 2018

 • Chúa nhật 1 Mùa Vọng C 2018

  Chúa nhật 1 Mùa Vọng C 2018

 • Hình Mừng Lễ Thanksgiving 2018

  Hình Mừng Lễ Thanksgiving 2018

 • Lễ Chúa Ki-tô Vua B 2018

  Lễ Chúa Ki-tô Vua B 2018

 

"Thưa Thầy, trong lề luật, giới răn nào trọng nhất?" Chúa Giêsu phán cùng người ấy rằng: "Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy là: Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Toàn thể Lề luật và sách các Tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó." (Mt 22: 36-40)

 

THÔNG TIN CỦA CỘNG ĐOÀN VÀ GIÁO XỨ

Ý LỄ:

$11.     Anh chị Loan-Cảnh: xin lễ cầu cho các linh hồn An-na và Phê-rô.

$12.     Anh Tùng: xin lễ cầu cho các linh hồn mồ côi và thân nhân.

$13.     Chị Oanh: xin lễ cầu cho linh hồn Đa-minh Nguyễn Lộc mới qua đời.

$14.     Anh chị Lương-Thới: xin lễ Tạ Ơn - Cầu Bình An cho gia đình.

 1. Hôm nay, sau Thánh lễ, Cộng đoàn sẽ đọc Kinh Tuần Cửu Nhật kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Tuần 7).

@  Vào ngày thứ Bảy, 4/11/2017, Cộng đoàn sẽ tổ chức đi hành hương viếng Đền thánh Gio-an Newmann ở Philadelphia!

LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ, LỄ BUỘC!

Lễ vọng (Tối thứ Ba, ngày 31/10)

6:15 PM English Mass and 7:30 PM Spanish Mass.

Thứ Tư, ngày 1/11:

6:45 AM, 8:45 AM, 12:10 PM, 6:15PM (English Mass)

8:45 AM Chinese (in upper chapel), 7:30 PM Spaniss Mass

 

 

THÁNH 11: THÁNH CÁC ĐẲNG LINH HỒN

 

Chúa nhật tuần sau (5/11) là Chúa nhật đầu Thánh Các Linh Hồn, khi đi tham dự Thánh Lễ, xin mời các gia đình mang theo di ảnh của người thân của chúng ta để cầu nguyện cho linh hồn các ngài!

 

 Tiền bỏ giỏ (Collection): (22/10/2017)

Số người dự lễ (3,152) – Số tiền bỏ giỏ:  $11,429.88

 

Các bài đọc Thánh Kinh trong tuần XXX Mùa Thường Niên:

Chúa nht: Xh 22:20-26/ 1Tx 1:5-10/ Mt 22:34-40

Thứ Hai: Rm 8:12-17/ Lc 13:10-17

Thứ Ba: Rm 8:18-25/Lc 13:18-21

Thứ Tư: Kh 7:2-4,9-14/1 Ga 3: 1-3/ Mt 5:1-12

Thứ Năm: Kn 3:1-9/ Rm 5: 5-11/ Ga 6:37-40

Thứ Sáu: Rm 9:1-5/ Lc 14:1-6

Thứ Bảy: Rm 11:1-2,11-12,25-29/Lc 14:1,7-11