Thánh Lễ

Cộng Đoàn Việt Nam

3:00 PM - Chúa Nhật

Thông tin truy cập

766339
Today
187

Đăng nhập

Who's Online

We have 18 guests and no members online

Chúa nhật 4 Mùa Phục Sinh B 2018

Chúa nhật 4 Mùa Phục Sinh B 2018

  "Khi ấy, Chúa Giêsu phán: "Ta là mục tử tốt lành. Mục tử tốt...

Video Hợp ca Chính Chúa Chọn Con

Video Hợp ca Chính Chúa Chọn Con

  Xin mời click vào đường dẫn này...

Chúa nhật 3 Mùa Phục Sinh B 2018

Chúa nhật 3 Mùa Phục Sinh B 2018

"Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai...

 • Chúa nhật 4 Mùa Phục Sinh B 2018

  Chúa nhật 4 Mùa Phục Sinh B 2018

 • Video Hợp ca Chính Chúa Chọn Con

  Video Hợp ca Chính Chúa Chọn Con

 • Hình Thánh Lễ Vọng Phục Sinh

  Hình Thánh Lễ Vọng Phục Sinh

 • Chúa nhật 3 Mùa Phục Sinh B 2018

  Chúa nhật 3 Mùa Phục Sinh B 2018

 

"Chúa Giêsu phán: "Các ông chưa bao giờ đọc thấy trong Kinh Thánh: 'Chính viên đá bọn thợ loại ra, đã trở nên viên đá góc. Đó là việc Chúa làm và là việc lạ lùng trước mắt chúng ta!' Bởi vậy, Tôi bảo các ông: Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm cho trổ sinh hoa trái." (Mt 21: 42-43)

 

THÔNG TIN CỦA CỘNG ĐOÀN VÀ GIÁO XỨ

Ý LỄ:

$11.     Anh chị Loan-Cảnh: xin lễ giỗ 21 năm cầu cho linh hồn Phê-rô Nguyễn Văn Dầu, và ông bà tổ tiên. Cầu cho các linh hồn An-na và Phê-rô.

$12.     Anh chị Lương-Thới: xin lễ Tạ Ơn Chúa và Đức Mẹ, cầu Bình An.

$13.     Bà cụ Thảo: xin lễ Tạ Ơn thánh Mi-ca-e và Cầu Bình An cho gia đình.

$14.     Anh Tùng: xin lễ cầu cho các linh hồn mồ côi và thân nhân.

$15.     Bà cụ Hạt: xin lễ cầu cho các linh hồn mồ côi.

 1. Hôm nay, sau Thánh lễ, Cộng đoàn sẽ đọc Kinh Tuần Cửu Nhật kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Tuần 4).

 Tiền bỏ giỏ (Collection): (1/10/2017)

Số người dự lễ (3,030) – Số tiền bỏ giỏ:  $11,718.29

 

THÁNH 10: THÁNG MÂN CÔI

Vào lúc 7 giờ tối thứ Hai hàng tuần trong tháng 10, Giáo xứ có đọc kinh lần chuỗi trước nhà thờ. Mời mọi người tham gia!

 

 

@ HỘI ĐỒNG GIÁO XỨ SẼ HỌP VÀO LÚC 7 GIỜ TỐI THỨ HAI, NGÀY 16/10/2017, TẠI RECTORY!

 

 

 

Các bài đọc Thánh Kinh trong tuần XXVII Mùa Thường Niên:

Chúa nht: Is 5:1-7/ Pl 4:6-9/ Mt 21:33-43

Thứ Hai: Gn 1:1-2:2,11/ Lc 10:25-37

Thứ Ba: Gn 3:1-10/Lc 10:38-42

Thứ Tư: Gn 4:1-11/ Lc 11:1-4

Thứ Năm: Ml 3:13-20b/ Lc 11:3-13

Thứ Sáu: Ge 1:13-15; 2;1-2/ Lc 11:15-26

Thứ Bảy: Ge 4:12-21/Lc 11:27-28