Một số hình ảnh trong Tam Nhật Thánh 2013

 

 

Ca đoàn Việt Nam hát lễ Thứ Năm Tuần Thánh

 

Nghi thức Rửa chân tối thứ Năm Tuần Thánh

 

Giáo xứ MHCG Đi Đàng Thánh Giá sáng Thứ Sáu Tuần Thánh

 

Đi Đàng Thánh Giá sáng thứ Sáu Tuần Thánh của Địa phận Brooklyn

 

Tham dự Giờ Kinh Phụng Vụ thứ Bảy Tuần Thánh

Khai mạc trọng thể Đi Đàng Thánh Giá (nhà thờ Chính Tòa Brooklyn)

Diễn từ khai mạc của Đức giám mục Nicholas DiMarzio

Đàng Thánh Giá qua cầu Brooklyn

Đàng Thánh Giá tại City Hall

Đàng Thánh Giá tại Ground Zero

Kết thúc Đàng Thánh Giá tại nhà thờ thánh Phê-rô (nhà thờ Công giáo cổ nhất của New York)