Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh, gia đình chúng con trân trọng báo tin cùng Quý Cha, Quý Tu Sĩ nam nữ, quí Thân Bằng Quyến Thuộc, và bạn hữu xa gần cùng toàn thể Cộng Đoàn Dân Chúa

Mẹ, bà của chúng con là:

 

Madeleine

 Cúc Quan

 

Sinh ngày 14 tháng 2 năm 1929

Tại tỉnh Battambang, Cambodia (Campuchia)

đã được Chúa gọi về 

 

lúc 22:23 ngày 20 tháng 02 năm 2013

Tại Jack Weiler Hospital of Albert Einstein Medical School, Bronx, New York

Hưởng Thọ 84 Tuổi

Nghi thức tiễn biệt/ wake service

8:00AM – 9:30AM ngày 23/2/2013

tại:

Balsamo Funeral Home 

3188 Westchester Avenue | Bronx, NY, 10461 |

Tel: (718) 597-8380

Lễ An Táng sẽ được cử hành

Lúc 9:30am ngày 23/2/2013
tại

Our Lady of Assumption Church

1634 Mahan Ave, Bronx, NY 10461,

(718) 824-5454