CN I MC"Có lời chép rằng: Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi và chỉ phụng thờ một mình Người thôi".

Thư ngỏ của cha quản xứ

Anh chị em thân mến,

Khi viết những dòng này, tôi vừa mới nghe tin Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI sẽ từ chức vào cuối tháng này. Chắc chắn rằng Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa của những điều bất ngờ! Trong khi chưa bao giờ có một thời điểm nào mà Hội Thánh không phải đối phó với những thay đổi và khủng hoảng, thì mười năm qua là những năm đầy khó khăn.

Chúng ta đã đối phó với cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục và vẫn đang tiếp tục đối diện với cuộc khủng hoảng đó; chúng ta đã chứng kiến sự xuống dốc trầm trọng trong ơn gọi làm linh mục và đời sống tu trì; chúng ta bị chia rẽ trong nhiều vấn đề và có những quan điểm đối nghịch về đường hướng tương lai của Giáo Hội. Trong tất cả những điều đó, chúng ta dựa vào quyền năng của Chúa Thánh Thần. Một trong những câu chuyện tôi thích nhất đó là về Đức Thánh Cha Gioan XXIII: một ngày nọ một phóng viên hỏi ngài: “Thưa Đức Thánh Cha, làm sao Đức Thánh Cha có thể ngủ được khi mà đang gách vác trách nhiệm coi sóc toàn thể Hội Thánh?” Đức Thánh Cha trả lời rằng: “Mỗi đêm trước khi đi ngủ tôi tự nói với chính mình rằng “Thư giản đi, không phải anh đang cai quản Hội Thánh nhưng là chính Chúa Thánh Thần”, thế là tôi ngủ”. Chúng ta tin rằng Thần Khí của Đức Giêsu sẽ dẫn dắt Hội Thánh chúng ta đi vào tương lai, cùng một Thần Khí đó đã hướng dẫn Hội Thánh trải qua hơn hai ngàn năm qua với đầy những rối loạn và khủng hoảng.

 

Có lễ đó chính là sự quan phòng để cho điều đó xảy đến khi bắt đầu mùa Chay. Mùa Chay là thời gian của sự canh tân, là thời gian để chúng ta nhìn vào nội tâm mình, là thời gian để phân định đâu là là nơi Thiên Chúa mời gọi chúng ta thay đổi. Lời mời gọi canh tân này không chỉ cho chúng ta trong tư cách là những cá nhân, nhưng trong tư cách cộng đoàn và trong tư cách là Hội Thánh toàn cầu. Có thể Thiên Chúa đang mời gọi chúng ta trong tư cách là Hội Thánh hoàn vũ nhìn vào sâu thẳm của chính mình trong mùa Chay này, để có thể tìm ra một cái nhìn mới, để giải quyết những vấn đề của chúng ta theo những cách thức mới.  Có thể Chúa Thánh Thần đang thách đố toàn thể Hội Thánh phải canh tân và tín thác vào sự quan tâm chăm sóc đầy tình thương của Thiên Chúa. Thời điểm chuyển giao không bao giờ là thời điểm dễ dàng vì chúng ta không bao giờ biết nó sẽ dẫn chúng ta đi đâu. Tuy nhiên, sự chuyển giao làm cho chúng ta mạnh mẽ hơn, nó chúng chúng ta trưởng thành vì nếu không có thời gian của những thay đổi chúng ta sẽ bị tụt hậu và chết đi. Chúng ta đang được mời gọi trong tư cách là Hội Thánh hoàn vũ bước vào thời chuyển giao, một thời gian của sự thay đổi vốn mang đến khả năng về một đời sống mới. Cuối cùng, phải chăng đó chẳng phải là những gì mà Mùa Chay nói đến? Mùa Chay chính là mùa nói về đổi thay, nói đến sự chuyển giao, và đời sống mới; nó nói đến sự chết và phục sinh với Đức Kitô.

Nguyện xin Thần Khí của Thiên Chúa hướng dẫn Hội Thánh của chúng ta khi chúng ta chuẩn bị bầu chọn một vị Giáo Hoàng mới. Xin cho chúng ta tràn ngập niềm hy vọng và sức mạnh trước những thách đố phía trước chúng ta.

Trong Đức Kitô,

Linh mục, Tizio