CN 4 TN C"Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe".

Thư ngỏ của cha Quản xứ

Anh chị em thân mến,

Mỗi năm tôi có nhiệm vụ phải trình bày cho anh chị em bản báo cáo tài chánh của giáo xứ chúng ta. Vì thế, tôi sẽ trình bày cho anh chị em trong tất cả các thánh lễ của Chúa Nhật này. Tuy nhiên, trong lá thư này tôi muốn bổ sung một vài điểm cho bản báo cáo của tôi.

Trước hết, anh chị em sẽ thấy rằng trong hơn năm năm qua chúng ta đã có thể loại bỏ khoản thâm hụt của chúng ta. Đây là kết quả của những nỗ lực và hy sinh từ rất nhiều người. Đặc biệt hơn hết, sự lộng lượng của anh chị em đã thực sự giúp cho cho giáo xứ chúng ta được ổn định về tài chánh. Nếu có một điều tôi muốn nhấn mạnh cho anh chị em, đó chính là sự quan trọng của việc dâng cúng tiền giỏ hằng tuần của anh chị em. Anh chị em sẽ thấy rằng 75% khoản thu nhập của chúng ta đến từ những đóng góp, di chúc, và tiền giỏ hằng tuần. Không có sự rộng lượng của anh chị em, chúng tôi sẽ không thể thanh toán các hóa đơn và tiếp tục việc mục vụ của giáo xứ chúng ta. Tôi cũng hy vọng rằng anh chị em có thể thấy rằng chúng tôi rất cẩn thẩn chi tiêu từng đồng xu mà chúng tôi nhận được và cố gắng sử dụng các nguồn lực một cách khôn ngoan. Tôi luôn ý thức rằng tôi có bổn phận phải cẩn thận với những dâng cúng của anh chị em bởi vì anh chị em làm điều đó với những hy sinh cao cả. Vì thế, xin anh chị em tiếp tục rộng lượng trong việc dâng cúng hàng tuần, chúng tôi lệ thuộc vào anh chị em để tiếp tục công việc mục vụ của cộng đoàn chúng ta.

Khuôn viên nhà thờ chúng ta có nhiều tòa nhà lớn rất tốn kém trong việc bảo trì chúng, đặc biệt là chi phí tiền để sưởi ấm trong mùa đông. Một giáo xứ như vậy cũng cần nhiều nhân viên làm việc để giữ cho mọi thứ được hoạt động xuôi chảy. Chúng ta đang tiếp tục tìm kiếm những cách thức để hữu hiệu hơn trong cả việc sử dụng các nhân viên và việc bảo trì cơ sở vật chất. Tuy nhiên, như anh chị em biết giá cả mỗi năm tăng dần và việc kiểm soát nó thì rất hạn chế. Chúng ta có một đội ngũ nhân viên tuyệt vời, họ làm việc rất hăng say để cung cấp cho anh chị em những dịch vụ mà anh chị em muốn trong tư cách là một thành viên của giáo xứ.

Cuối cùng, nếu anh chị em muốn có thêm thông tin liên quan đến tài chánh của giáo xứ, xin đừng ngần ngại hỏi chúng tôi. Chúng tôi cố gắng tìm những cách thế đơn giản nhất để giải thích một bản chi tiêu rất phức tạp; chúng tôi sẵn sàng trả lời mọi thắc mắc cũng như những quan tâm của anh chị em.

Trong Đức Ki-tô

Lm. Tizio