"Chúa Giêsu nói: "Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói; ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ" (Ga 6: 35).

Thư ngỏ của cha Quản xứ

Anh chị em tín hữu thân mến, trong một vài tuần lễ sắp tới, các bài Tin Mừng đọc trong các thánh lễ Chúa nhật, đều được trích trong Tin Mừng thánh Gio-an trình thuật về những giáo huấn của Chúa Giê-su về Bí tích Thánh Thể. Các bài đọc Kinh Thánh này đem lại cho chúng ta những cơ hội quý giá để suy gẫm và chiêm niệm về ý nghĩa của Bí tích Thánh Thể và Thánh Lễ mà chúng ta cử hành.

 

Trước tiên, cần nhớ rằng đối với chúng ta là những Ki-tô hữu, thì Bí tích Thánh Thể chính là nguồn mạch và là trung tâm của đời sống người tín hữu. Chúng ta là một Cộng đoàn Thánh Thể, trung tâm thờ phượng của chúng ta cũng dựa trên Thánh Lễ, tất cả mọi hoạt động chúng ta thực hiện trong Hội Thánh cũng đều bắt nguồn từ Thánh Thể. Chúng ta có thể sẽ lạc đường nếu như không có Thánh Lễ, bởi vì chính sự hiện diện của Chúa Giê-su chính là hoa tiêu hướng dẫn và giữ chúng ta bén rễ trong Tin Mừng. Thứ đến, Thánh Thể chính là nguồn nuôi dưỡng chúng ta; không có Thánh Thể, chúng ta sẽ chết đói. Thịt và Máu của Chúa Giê-su mà chúng ta đón nhận, nuôi dưỡng chúng ta, tăng sức, và tiếp thêm năng lực cho chúng trên hành trình tiến về quê trời. Thánh Thể ban cho chúng ta sức mạnh mà chúng ta cần có để sống đức tin, để công bố niềm tin, và để trung thành với đức tin cho đến chết. Thứ ba, với Bí tích Thánh Thể, Chúa Giê-su hiện diện ở giữa chúng ta. Do đó, lúc nào cũng quan trọng để nhắc nhở chúng ta là Ki-tô hữu rằng, Thánh Thể đích thực là Thịt và Máu của Chúa Giê-su Ki-tô, chứ đó không phải chỉ là một biểu tượng, mà đích thực là sự hiện diện của Chúa Ki-tô. Biết bao nhiêu lần chúng ta quên mất rằng chúng ta đang thực sự hiện diện với Chúa Ki-tô trong Thánh Lễ, rằng chúng ta đang thực sự rước lấy chính Thịt và Máu của Người. Vậy thì còn có gì là có thể quý giá hơn món quà đó mà Thiên Chúa có thể tặng ban cho con người nữa chứ! Đôi khi tôi hơi bị bất ngờ về cách thức mà một số anh chị em tín hữu đón nhận Thánh Thể cũng như những hành động của họ khi tham dự Thánh Lễ; tôi tự hỏi là họ có thực sự hiểu biết là họ đang đón nhận ai không?

 

Do đó tôi thực sự muốn kêu mời anh chị em biết dành một ít thời gian trong bốn tuần lễ sắp tới để suy niệm về các bài Tin Mừng trong Thánh lễ Chúa nhật. Việc đó có thể sẽ là một cách thức tuyệt vời để nối lại với những giáo huấn của Chúa Giê-su về Thánh Thể và những khẳng định về giáo lý Ki-tô giáo về Bí tích Thánh Thể. Điều đó còn là một cách nhắc nhở cho chúng ta rằng, quà tặng Thánh thể là một tặng phẩm vô giá mà Thiên Chúa ban cho chúng ta và giúp chúng ta nhận thức được rằng chúng ta là những Ki-tô hữu, chúng ta thật may mắn được ưu tiên đón nhận một Bí Tích rất nhiệm mầu.

Chào thân ái trong Chúa Ki-tô,

Lm. Joseph Tizio

THÔNG TIN CỦA GIÁO XỨ VÀ CỘNG ĐOÀN www.mehangcuugiup.us

Ý LỄ:

  1. 1. Gia đình anh Tùng: xin lễ cầu cho các linh hồn mồ côi .
  1. 2. Thím Hoa: xin lễ cầu cho linh hồn Giu-se Nguyễn Văn Long.

400 CLUB WEEKLY DRAWING July 30, 2012

John Collins      #252           $25.00

F PICNIC 2012 – THÁNH LỄ NGOÀI TRỜI. Chúa nhật ngày 19/8/2012, Cộng đoàn Việt Nam chúng ta sẽ tổ chức một ngày Picnic và dâng Thánh Lễ ngoài trời tại: FORT HAMILTON AMRY BASE, NY. 11252. Xin mời mọi người tham gia. Và xin lưu ý: Tại Nhà thờ hôm đó sẽ không có Thánh lễ Việt Nam.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ CÁC LỚP GIÁO LÝ NĂM HỌC 2013

(Từ lớp 1 đến lớp 12)

Đăng ký từ thứ Hai – thứ Năm ( từ 1:30 đến 4:45 chiều)

Văn phòng: 545 – 60 Street.

Thời hạn đăng ký : Thứ Hai, 25 tháng 6 đến thứ Năm, ngày 6 tháng 9, 2012.

  Chúa nhật 29/7/2012:

Số nguời dự lễ:  2,685 - Số tiền bỏ giỏ : $ 10.628.182.