"Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã tặng ban Con Một Người cho thế gian, để ai tin vào Con của Người sẽ không bị hư mất, nhưng được sống đời đời." (Ga 3:16)

Thư ngỏ của cha Quản xứ

Anh chị em tín hữu thân mến, trong tuần này có hai thánh lễ mà tôi đặc biệt muốn anh chị em lưu tâm. Trước tiên, Chúa nhật hôm nay là Lễ Chúa Cứu Thế, một thánh lễ chỉ dành riêng cho các nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế. Theo từ điển, từ “Cứu Thế” có nghĩa là chuộc lại, cứu vớt hay giải cứu khỏi cảnh nô lệ, tù tội và sau hết là “cứu vớt khỏi vòng nô lệ của tội lỗi và án phạt do việc phá bỏ lề luật của Thiên Chúa.” Và như anh chị em biết, những câu định nghĩa trên nói cho chúng ta biết chính xác nhất ý nghĩa của ngày lễ hôm nay. Hôm nay chúng ta cử hành việc Chúa Giê-su Ki-tô qua cái chết và sự phục sinh của Người đã cứu chuộc chúng ta lại cho Thiên Chúa. Qua Chúa Giê-su chúng ta được giải thoát khỏi vòng nô lệ của tội lỗi. Là những tu sỹ Dòng Chúa Cứu Thế, thánh lễ hôm nay nhắc nhớ chúng tôi rằng chúng tôi phải là những công cụ của Chúa Cứu Thế. Trong tư cách là thành viên của Dòng Chúa Cứu Thế, chúng tôi được mời gọi cứu vớt tha nhân khỏi vòng nô lệ của tội lỗi và đưa họ về đúng với tư cách là những người con của Thiên Chúa. Đặc biệt là qua Bí Tích Hòa Giải, tu sỹ Dòng Chúa Cứu Thế dẫn dắt những con chiên lạc trở về với Thiên Chúa qua lòng từ bi và thương xót.Thánh An-phong-sô, vị Sáng lập DCCT luôn dạy chúng tôi rằng, là những cha giải tội, chúng tôi phải có lòng nhân từ, bao dung và thiết thực, không bao giờ đặt những gánh nặng lên vai của tha nhân. Tôi cầu nguyện cho các linh mục DCCT thuộc giáo xứ Mẹ Hằng Cứu Giúp của chúng ta ở đây luôn bước theo những truyền thống tốt đẹp đó.

 

Ngày mai, thứ Hai, ngày 16 tháng Bảy, là lễ Đức Mẹ Núi Cát-Minh. Trong Thánh Kinh, những ngọn núi đều mang biểu tượng là nơi chốn của thần linh, những nơi cực thánh mà Thiên Chúa luôn mạc khải. Và trong ý nghĩa như thế, ngọn núi Cát-Minh chính là nơi ngôn sứ Ê-li-a đã phải đương đầu với các vị ngôn sứ giả và ngài đã chứng minh hùng hồn rằng chính Thiên Chúa của dân tộc Ít-ra-en mới là Thiên Chúa thật. Ngọn núi Cát-Minh cũng còn là nơi được dâng kính cho Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, người luôn mời gọi chúng ta đi vào trong mối thâm tình tương giao mật thiết với Chúa Giê-su Ki-tô, Con Mẹ. Do đó thánh lễ này đặc biệt chúng ta cử hành một biểu tượng là khăn choàng (một hình thức biến đổi của Áo Đức Bà), một biểu tượng về lòng sùng kính và tôn sùng Đức Mẹ. Mấy năm về trước, trong một lần đi hành hương về Đất Thánh, tôi đã khám phá ra khăn choàng Áo Đức Bà và kể từ đó tôi luôn mang khăn choàng này. Khăn choàng này luôn nhắc nhớ cho tôi về tình yêu và sự bảo vệ đặc biệt của Thiên Chúa, Chúa Giê-su Ki-tô và Mẹ Ma-ri-a thân yêu của Người  sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta trong những lúc chúng ta nguy khốn.

Chào thân ái trong Chúa Ki-tô,

Lm. Joseph Tizio

THÔNG TIN CỦA GIÁO XỨ VÀ CỘNG ĐOÀN www.mehangcuugiup.us

Ý LỄ:

  1. 1. Gia đình anh Tùng: xin lễ cầu cho các linh hồn mồ côi .

400 CLUB WEEKLY DRAWING July 9, 2012

Anna H. Fitzpatrick      #263           $25.00

  Chúa nhật 8/7/2012:

Số nguời dự lễ:  2,681 - Số tiền bỏ giỏ : $ 10.328.10.

ANNUAL CATHOLIC APPEAL 2012: Cha xứ cám ơn những ai đã thực hiện lời mời gọi cam kết đóng góp cho Chương trình này. Mục tiêu của Giáo xứ trong năm nay là đạt được con số $54,220 để đóng góp cho Địa phận Brooklyn. Hiện thời Giáo xứ đã nhận được 36,691.25 và $47,348.25 cam kết sẽ đóng góp. Nếu anh chị em chưa thực hiện có cơ hội để thực hiện Chương trình này, xin anh chị em hãy suy xét và giúp cho Giáo xứ hoàn thành chỉ tiêu này.

@. Cha xứ nhắc nhở mọi người, mặc dù mùa hè thời tiết nóng nực, nhưng mỗi khi tham dự Thánh Lễ, chúng ta nên ăn mặc sao cho nghiêm trang và đứng đắn.