"Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: "Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần; giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế". (Mt 28: 18-20)

Thư ngỏ của cha Quản xứ

Anh chị em tín hữu thân mến, với Chúa nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống mà chúng ta cử hành vào tuần trước thì Mùa Phục Sinh đã chính thức kết thúc. Chúng ta lại bước vào “Mùa Thường Niên.” Theo truyền thống Ki-tô giáo, Chúa nhật ngay sau Lễ Hiện Xuống được dành riêng để cử hành Lễ Chúa Ba Ngôi. Hôm nay chúng ta cử hành mầu nhiệm trung tâm của đức tin của chúng ta, Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh. Mỗi khi đọc Kinh Tin Kính trong Thánh lễ, chúng ta tuyên xưng “Tôi kính một Thiên Chúa.” Đối với tôi, những lời này đã đúc kết những điểm căn bản của niềm tin của chúng ta. Theo truyền thống Do thái / Ki-tô giáo của chúng ta đều tin vào một Thiên Chúa duy nhất. Điều răn thứ nhất trong Kinh Mười Điều Răn dạy chúng ta chỉ thờ phượng một Thiên Chúa độc nhất và loại trừ mọi thứ bụt thánh khác. Chúng ta đang sống trong một xã hội đầy dẫy những thứ tà thần khác nhau, đặc biệt là thái độ tôn sùng sự giàu có và mưu cầu danh vọng, thì niềm tin của chúng ta dạy chúng ta chỉ thờ phượng một Thiên Chúa duy nhất và đẩy lui những tà thần khác lôi kéo chúng ta xa rời Thiên Chúa.

 

Truyền thống Ki-tô giáo dạy chúng ta rằng chúng ta có một vị Thiên Chúa duy nhất nhưng vị Thiên Chúa đó lại hiệp nhất trong Ba Ngôi Vị: Cha, Con, và Thánh Thần. Quả thật, đây là một mầu nhiệm cao cả vượt qua mọi tầm hiểu biết của nhân loại. Thiên Chúa của chúng ta hoàn toàn hiệp nhất trong Ba Ngôi Vị nhưng lại chỉ có một Thiên Chúa Tình Yêu. Vậy mỗi khi chúng ta làm Dấu Thánh Giá, là chúng ta đang tuyên xưng niềm tin của mình vào Thiên Chúa Ba Ngôi. Dấu Thánh Giá lập tức nối kết chúng ta với tất cả những người cùng một niềm tin trên hai ngàn năm qua, những người cùng một cách thức tuyên xưng niềm tin như vậy. Cũng vậy, mỗi lần chúng ta trong tư cách là một Cộng đoàn làm Dấu Thánh Giá: “Nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con, và Chúa Thánh Thần,” là chúng ta cũng được nối kết  với tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa.

 

Có một lời nguyện rất tuyệt vời của thánh nữ Tê-rê-xa thành A-vi-la, lời nguyện nói lên lòng tín thác vào Thiên Chúa. Lời nguyện đó bằng tiếng Tây Ban Nha được kết thúc với những lời như sau: “Quien tiene Dios nada falta; solo basta Dios…Ai có Thiên Chúa thì không còn thiếu thốn thứ gì; chỉ một mình Thiên Chúa là đủ.” Những lời nguyện tuyệt mỹ này có lẽ là rất thích hợp để tóm tắt về ý nghĩa của mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Đối với chúng ta, Thiên Chúa là trung tâm của cuộc đời, bao lâu chúng ta còn tín thác tuyệt đối vào Ngài, chúng ta tin rằng tình yêu của Thiên Chúa sẽ cung cấp cho chúng ta mọi thứ. Đối với chúng ta, chỉ cần có Thiên Chúa qua Chúa Giê-su Ki-tô là đủ rồi. Nguyện cho Thánh Danh của Ba Ngôi Thiên Chúa Cực Thánh được ngợi khen muôn đời và nguyện xin cho niềm tin của chúng ta vào tình yêu của Thiên Chúa luôn hiện diện và sống động mỗi ngày trong cuộc đời chúng ta.

Chào thân ái trong Chúa Ki-tô,

Lm. Joseph Tizio

THÔNG TIN CỦA GIÁO XỨ VÀ CỘNG ĐOÀN www.mehangcuugiup.us

Ý LỄ:

  1. 1. Anh chị Nghĩa: xin lễ cầu cho các linh hồn mồ côi.
  1. 2. Thím Hoa: xin lễ cầu cho linh hồn Giu-se Nguyễn Văn Long.
  1. 3. Gia đình bác Nguyễn Vầy: xin lễ Tạ Ơn Chúa và Đức Mẹ - cầu Bình An cho gia đình và cầu cho các linh hồn mồ côi.

400 CLUB WEEKLY DRAWING May 28, 2012 

James E. Fisher    #174           $25.00

F Hôm nay là Chúa nhật đầu tháng 6/2012 (quý II), trong Thánh Lễ sẽ có phần quyên tiền lần hai, gây quỹ cho Cộng đoàn!

  1. Hội Đồng Giáo Xứ sẽ có một buổi họp quan trọng vào lúc 7:30 tối thứ Hai, ngày 11 tháng 6, tại Văn phòng nhà xứ (Rectory).

ANNUAL CATHOLIC APPEAL 2012: Cha xứ cám ơn những ai đã thực hiện lời mời gọi cam kết đóng góp cho Chương trình này. Mục tiêu của Giáo xứ trong năm nay là đạt được con số $54,220 để đóng góp cho Địa phận Brooklyn. Hiện thời Giáo xứ đã nhận được 28,685.75 và $40,928.25 cam kết sẽ đóng góp. Nếu anh chị em chưa thực hiện có cơ hội để thực hiện Chương trình này, xin anh chị em hãy suy xét và giúp cho Giáo xứ hoàn thành chỉ tiêu này.