Ngày 39: Thứ Sáu Tuần Thánh (6/4/2012).

“Khi đã nếm dấm rồi, Chúa Giêsu nói:"Mọi sự đã hoàn tất". Và Người gục đầu xuống trút hơi thở cuối cùng.” (Ga 19: 30)

Ngày hôm nay Hội Thánh long trọng cử hành nghi thức tưởng niệm Cuộc Khổ Nạn và cái chết của Chúa Giê-su trên Thập Giá. Nhưng đó không phải là một việc cử hành đau buồn, ảm đạm, mà đúng hơn là chúng ta đang cử hành niềm hy vọng của chúng ta. Chúng ta nghiêm túc tưởng niệm Cuộc Thương Khó đó. Bởi vì qua Nghi Thức này, chúng ta tin chắc rằng niềm hy vọng vào một cuộc sống mới chính là qua cuộc chiến thắng vinh quang của Chúa Giê-su trên tội lỗi và thần chết.

Đây chính là một hành trình rất cam go của những người môn đệ chân chính của Chúa Giê-su, chúng ta phải đón lấy thập Giá như chính Chúa Giê-su đã làm. Cuộc Khổ Nạn và Cái Chết của Chúa Giê-su không bao giờ là dễ dàng cho chúng ta chấp nhận thập giá. Chúa Giê-su chỉ cho chúng ta con đường Người đã đi qua. Nên chúng ta hãy can đảm bước theo Người, đón lấy Thập Giá với niềm hy vọng và lòng can đảm.

Vậy thì đâu là những thập giá mà chúng ta phải vác lấy hôm nay? Thập giá ấy có thể có tính cá nhân hay tính gia đình mình: bệnh tật, cái chết của người thân, những sự chia lìa, những bất trung, những khó khăn trong tương quan giữa cha mẹ và con cái và rất nhiều nhiều nữa. Bạo lực trong tất cả những hình thức của nó: chiến tranh, nội chiến, trẻ em và phụ nữ bị lạm dụng, và nhiều hình thức khác nữa. Những tệ nạn phân biệt chủng tộc, tôn giáo. Những bất công trong xã hội: lương bổng bất tương xứng, chế độ bảo hiểm sức khỏe không thích đáng, thất nghiệp và nhiều thứ khác nữa. Rồi những tình trạng khác của Hội Thánh cũng đầy tính nhân loại: nhà thờ đóng cửa, trường học đóng cửa, những cạnh tranh, những hiềm thù, những chia rẽ, và nhiều thứ khác nữa.

Chúng ta cần tự hỏi chính mình về cách thức mà chúng ta đón lấy thập giá ra sao. Khi chúng ta mang thập giá đến cho Chúa Giê-su, chúng ta tìm cho mình một thập giá “thật thích hợp” cho chúng? Hay là chúng ta đón nhận nó với sự can đảm và hy vọng? Đó chính là những ghì mà nghi thức Thứ Sáu Tuần Thánh muốn chuyển tải. Đó cũng chính là ý nghĩa mà Tam Nhật Vượt Qua muốn nhắm đến.

Chúng con thờ lạy Chúa Giê-su, và chúng con ngợi khen Ngài. Chính bởi cây Thập Giá của Ngài đã đem lại Ơn Cứu Độ cho thế gian.

Rev. James Gilmour, C.Ss.R.

Metuchen, NJ

(Rev. Peter Cao - chuyển ngữ từ “Redemptorist Reflections 2012: Daily Lenten Devotions.)