Ngày 28: Thứ Bảy sau Chúa nhật IV Mùa Chay (24/3/2012).

“Vì thế, dân chúng bất đồng ý kiến với nhau về Người. Trong số đó, có một ít kẻ định bắt Người, nhưng không ai dám ra tay bắt Người.” (Ga 7: 43-44)

Dietrich Bonhoeffer, một mục sư và cũng là một thần học gia Tin Lành, người đã bị giết hại dưới tay của Nazis vào năm 1945, đã viết một tác phẩm với tựa đề “Cái Giá của Người Môn Đệ”, tác phẩm này nhằm làm một sự phân biệt rõ ràng giữa cái gì gọi là ân sủng quý giá (costly grace) và cái gì gọi là ân sủng rẻ mạt (cheap grace).

Ân sủng rẻ mạt là một ân sủng không mất tiền mua, không đáng giá: sự được tha tội mà không có một một chút lòng sám hối chân thành nào, tự gọi mình là môn đệ Chúa Ki-tô mà lại không đi theo đường lối của Người trong cuộc sống hàng ngày, chịu phép thanh tẩy nhưng lại không tham gia vào bất kỳ một sinh hoạt nào của cộng đồng Hội Thánh. Ngược lại, ân sủng quý giá là bước theo Chúa Ki-tô và Tin Mừng của Người sẽ dẫn dắt chúng ta bước trên con đường mà Chúa Ki-tô đã bước qua, là con đường Thập Giá, chấp nhận bị loại ra bên lề bởi sự cam kết Ki-tô giáo của chúng ta, bị người khác chỉ trích, chọn làm những quyết định mà thế gian từ chối, gìn giữ những giá trị mà có khi đi ngược với các thành viên trong gia đình hay bạn bè nắm giữ.

Bài Tin Mừng hôm nay trình bày về sự bất đồng của dân chúng về Chúa Giê-su, về việc Người bị các nhà chức trách từ khước, do bởi giáo lý và những hành động Người thực hiện. Chính điều này đã dẫn Người đến cuộc khổ nạn và cái chết trên thập giá sau này.

Do đó, cuộc sống của người Ki-tô hữu là trở nên “một dấu chỉ chống đối” tựa như Chúa Giê-su. Giả như cuộc sống của tôi cũng tương tự như bất kỳ ai khác, thì thử hỏi có ai hỏi tôi tại sao tôi nghĩ rằng tôi hành động khác người, điều gì chứng tỏ là tôi đang theo bước Chúa Giê-su và Tin Mừng của Người. Hoặc có thể tôi không cho phép Tin Mừng chiếu sang qua cuộc sống thường nhật của tôi cũng như qua những gì mà tôi cam kết.

Vậy thì điều gì quyết định làm nên những khác biệt so với thế gian trong cuộc đời của tôi, người đi theo Chúa Giê-su và Tin Mừng của Người?

Rev. James Gilmour, C.Ss.R.

Metuchen, NJ

(Rev. Peter Cao - chuyển ngữ từ “Redemptorist Reflections 2012: Daily Lenten Devotions.)