Ngày 16: Thứ Bảy sau Chúa nhật II Mùa Chay (10/3/2012).

“Tôi muốn ra đi, trở về với cha tôi và thưa người rằng: "Lạy cha, con đã lỗi phạm đến Trời và đến cha…” (Lc 15: 18)

Dụ ngôn Đứa con hoang đàng (Lc 15: 11-32) để lại cho chúng ta nhiều câu hỏi không có câu trả lời. Chẳng hạn: Rốt cuộc người con cả trong Dụ ngôn có tham gia bữa tiệc mừng đó không? Có thực là người con thứ hồi tâm, ăn năn lỗi lầm?

Nếu như chúng ta trả lời được những câu hỏi này thì mọi chuyện sẽ trở nên rõ rang hơn nhiều. Hành động của người cha trong Dụ ngôn thật bất ngờ và kỳ dị! Trong thự tế, những hành vi của người cha là công bình và bất ngờ cũng như kỳ lạ chính những người cùng thời với Chúa Giê-su nói về Người: “Sao người này tiếp đón và ăn uống với những kẻ tội lỗi!” (Lc 15:2) Thiên Chúa nhân lành nên Ngài không làm những việc trong cách thức mà loài người mong đợi.

Cách đây vài năm, có một người bạn đã gửi cho tôi một lời nguyện vang vọng về tình yêu đi hoang của Chúa Giê-su:

Một lời nguyện xin Ơn Tha Thứ

Lạy Chúa Nhân Lành: Trong khi con đi lạc xa Ngài, thì Ngài vẫn luôn trung thành với con.

Trong khi con nóng giận, Chúa vẫn nói lời nhẹ nhàng với con.

Trong khi con đánh mất ân sủng thì Chúa đã sẵn sàng nâng con lên.

Trong khi con thiên kiến và mù quáng, thì Chúa vẫn công bình và xót thương.

Trong khi con sợ sệt bất an về những sự thay đổi và tăng trưởng, Chúa lại đến gần con và tăng them sức mạnh.

Trong khi con chế nhạo và lừa dối tha nhân, Chúa vẫn thì thầm những lời chân thật.

Trong khi con từ chối trách nhiệm vì những hành vi và thái độ của mình, Chúa thách thức lương tâm của con.

Trong khi con từ chối tha thứ, Chúa lại quảng đại thứ tha, Chúa ban cho con mọi sự can đảm để tha thứ cho chính mình.

Trong khi con keo kiệt, thì sự tha thứ của Chúa lại vượt xa những gì con mong đợi.

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con. Đặc biệt, xin tha thứ tội con đã không để cho Chúa được là chính Ngài: Lạy Chúa Nhân Lành và Độ Lượng.

Rev. Gerard Chylko, C.Ss.R.

Washington, D.C.

(Rev. Peter Cao - chuyển ngữ từ “Redemptorist Reflections 2012: Daily Lenten Devotions.)