Ngày thứ 3: Thứ Sáu sau Thứ Tư Lễ Tro (24/2/2012).

“Nào ăn chay như Ta mong muốn không phải như thế này sao, là huỷ bỏ xiềng xích bất công, tháo gỡ ách nặng, trả tự do cho kẻ bị áp bức, dẹp bỏ mọi gánh nặng…” Is 58:6

Các bài Kinh Thánh hôm nay có thể có nhiều người không thích nghe hoặc khó hiểu đối với những người hiện sống trên Nước Mỹ. Tuy nhiên, lời kêu gọi ăn chay mang một ý nghĩa rộng hơn rất nhiều, đặc biệt là trong Mùa Chay này, chúng ta cùng tìm hiểu theo nhiều chiều kích khác nhau.

“Ăn chay” là một hành vi được chúng ta hội nhập vào. Luật Ăn Chay trong Mùa Chay của Hội Thánh buộc những ai từ 18 đến 59 tuổi phải ăn chay vào ngày Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh, buộc chỉ được ăn một bữa ăn no, còn hai bữa khác thì ăn nhẹ hơn. Tuy nhiên chúng ta được kêu gọi đi xa hơn nữa.

Ngày nay bạn sẽ không tìm thấy nhiều người trong chúng ta “mặc áo vải thô và nằm trên đống tro” (Is 58:5) như được đọc thấy trong ngôn sứ I-sa-i-a, nhưng chắc chắn chúng ta có thể “hủy bỏ xiềng xích bất công, tháo gỡ ách nặng” (Is 58:6). Chúng ta cũng có thể tháo gỡ xiềng xích bất công bởi cách thức mà chúng ta đón nhận họ. Chúng ta có thể giữ chay từ những sự kết án và quy tội.

Chúng ta cũng có thể giữ chay từ những vật chất trong cuộc sống của chúng ta bằng cách chia sẻ “cơm bánh” của chúng ta với những ai đói nghèo và “mặc áo cho kẻ trần truồng”. Chúng ta không cần phải nhìn sâu vào tình hình tài chính của mình để nhận ra ai là anh chị em của mình đang túng thiếu. Bằng việc lấy những gì mình có để cung cấp cho người thiếu thốn.

Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa ban ơn để biết sang tạo nên những cách thức ăn chay mới trong Mùa Chay này, bằng cách chi sẻ với người nghèo khó và bị áp bức. Nguyện xin ánh sang của Chúa Ki-tô phá tan bong tối trong chúng ta và những người mà chúng ta giúp đỡ.

Julia Masseo

New Paltz, NY.

(Rev. Peter Cao - chuyển ngữ từ “Redemptorist Reflections 2012: Daily Lenten Devotions.)