Ngày thứ 2: Thứ Năm sau Thứ Tư Lễ Tro (23/2).

“Vậy hãy chọn lựa sự sống để anh em và dòng dõi anh em được sống. Hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa anh em, hãy tuân phục lệnh Người và liên kết với Người, vì Người là sự sống và là sự sống lâu dài của anh em…” Đnl 30: 19-20.

Sách Đệ Nhị Luật hôm nay dạy rằng: “Hãy chọn lựa sự sống để anh em và dòng dõi anh em được sống.” (Đnl 30:19). Nói cách khác, nếu bạn thực sự mong ước có được một cuộc sống đáng sống, bạn hãy biết đặt Thiên Chúa và Thánh Ý của Người làm trung tâm cuộc đời của mình. Đừng để cho mình bị phân tâm bởi những sự việc không ích lợi và không cải thiện được cuộc sống của bạn.

Hãy tìm kiến Thiên Chúa. Hãy thành tâm truy tầm những phương thế để nghiệm ra đâu là Thánh Ý Chúa để sống trong sự hài hòa với đặc tính mà Thiên Chúa đặt để khi tạo dựng nên bạn. Nếu như bạn quyết định không chọn lựa Thiên Chúa, thì tất yếu là bạn sẽ chọn lựa không đứng về phía Thiên Chúa. Những điều đó có thể là ma quỷ, và cái chết. Điều thật hiển nhiên là: Thế thì bạn muốn sống hay muốn chết? Nếu bạn chọn Thiên Chúa, hãy yêu mến Thiên Chúa, tìm kiếm Thánh Ý Thiên Chúa trên cuộc đời mình và thi hành điều đó trong cuộc sống.

Phần thưởng cho điều đó chính là sự sống từ Thiên Chúa, trong Thiên Chúa, và với Thiên Chúa. Bài Tin Mừng hôm nay nhắc nhở cho chúng ta biết điều khó khăn nhất khi thực hiện tất cả những điều trên chính là hãy bắt đầu hành trình hối cải, biến đổi cuộc đời mình để bước theo Chúa Giê-su thiết thân hơn. Qua hành trình Mùa Chay, Hội Thánh thúc bách chúng ta biết cởi mở tâm hồn của chúng ta cho Thiên Chúa và Thánh Ý Người, hãy để cho Ân Sủng của Thiên Chúa khắc chế tính ích kỷ của ta, để ta sống và vâng phục Người, để chúng ta hoàn toàn cởi mở tâm hồn mình để đón nhận phần thưởng – chính là Ân Sủng của Thiên Chúa – chính là sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời chúng ta.

Rev. Ronald Bonneau, C.Ss.R.

Metuchen, NJ.

(Rev. Peter Cao - chuyển ngữ từ “Redemptorist Reflections 2012: Daily Lenten Devotions.)