"Lúc ấy bà nhạc gia của Simon cảm sốt nằm trên giường, lập tức người ta nói cho Người biết bệnh tình của bà. Tiến lại gần, Người cầm tay bà, và nâng đỡ dậy. Bà liền khỏi cảm sốt và đi tiếp đãi các ngài." Mc 1: 30-31.

Thư ngỏ của cha Quản xứ

Anh chị em tín hữu thân mến, có một câu Kinh Thánh trong bài đọc II của Chúa nhật hôm nay có thể khiến cho chú ta phải chú tâm tới. Trong thư thứ I của thánh Phao-lô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô, ngài viết như sau: “Tôi được Thiên Chúa trao phó cho nhiệm vụ rao giảng Tin Mừng.” Tôi luôn tự nhủ với bản thân mình rằng tôi được kêu gọi là để phục vụ Cộng đồng giáo xứ này; và tôi cũng có thể mạnh dạn trả lời cho Chúa Giê-su Ki-tô về thân phận phục vụ của tôi cho Cộng đồng cũng như cho mọi thành viên trong giáo xứ này. Tôi thật may mắn khi được phục vụ cho giáo xứ Mẹ Hằng Cứu Giúp này khi được thừa hưởng những di sản từ những bậc cha anh và thế hệ đi trước để lại và tôi phải nổ lực rất nhiều để tiếp bước các ngài. Tất cả chúng ta đều là những người phục vụ cho công đồng giáo xứ này; trách nhiệm này được thế hệ cha anh đi trước truyền lại cho chúng ta và cũng sẽ tới một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ chuyển giao lại cho thế hệ mai sau.

 

Vậy thế nào là một vị quản gia? Trước hết, quản gia là một người đầy tớ, một người được ông chủ chỉ định, và là một người phải chu toàn ý muốn của ông chủ. Chúa Giê-su Ki-tô, do ân sủng của Chúa Thánh Thần, đã chọn anh chị em cũng như bản thân tôi làm người phục vụ cho giáo xứ Mẹ Hằng Cứu Giúp này. Do đó trách nhiệm của chúng ta  chính là chu toàn Thánh Ý của Thiên Chúa dành cho giáo xứ này, và thực hiện tất cả những gì Ngài yêu cầu chúng ta làm. Trong tư cách là một người quản gia, chúng ta không phải là người chủ của Nhà thờ này, nhưng chúng ta phải làm việc cho ông chủ đích thực và chúng ta luôn ý thức được rằng sẽ có một ngày chúng ta phải trả lời về tư cách phục vụ của chúng ta cho Thiên Chúa. Tiếp đến, một người quản gia phải là một người đáng tín nhiệm. Đặt chúng ta làm những người quản gia coi sóc ngôi Thánh đường tuyệt vời này, Chúa Giê-su đã đặt mọi tin tưởng của Ngài vào chúng ta, rằng chúng ta sẽ yêu mến và quan tâm chăm sóc cho ngôi thánh đường này. Đây quả thực là một sự tín thác nhiệm mầu vì chính Chúa Giê-su hằng che chở gìn giữ Hội Thánh của mình. Sau cùng, mỗi người quản gia đều ý thức rằng sẽ tới một ngày sẽ có những người khác tiếp quản trách nhiệm này. Do đó chúng ta phải chuyển giao trách nhiệm này cho thế hệ tương lai. Hy vọng thế hệ kế tiếp sẽ làm tốt hơn và mạnh mẽ hơn chúng ta khi chúng ta tiếp quản. Bất kỳ nơi nào tôi rời đi sau khi đã phục vụ, tôi đều nguyện cầu rằng tôi thực hiện trách nhiệm của mình với một phần nào đó tốt hơn và mạnh mẽ hơn khi tôi mới tiếp quản.

 

Vậy thưa anh chị em là những người đồng nghiệp trong tư cách quản gia của tôi, chúng ta hãy biết yêu thương và quan tâm chăm sóc cho Cộng đồng giáo xứ tuyệt vời này của chúng ta. Chúng ta cũng hãy biết yêu thương nhau và quan tâm chăm sóc lẫn nhau cũng như chăm sóc cho giáo xứ, bảo quản các cơ sở vật chất thật tuyệt vời mà tổ tiên của chúng ta đã chuyển giao lại cho chúng ta.

Chào thân ái trong Chúa Ki-tô,

Lm. Joseph Tizio

THÔNG TIN CỦA GIÁO XỨ VÀ CỘNG ĐOÀN www.mehangcuugiup.us

Ý LỄ:

  1. 1. Anh chị Nghĩa: xin lễ cầu cho các linh hồn mồ côi.
  1. 2. Thím Hoa: xin lễ cầu cho linh hồn Giu-se Nguyễn Văn Long.

F HỘI ĐỒNG GIÁO XỨ sẽ họp vào lúc 7:30 tối thứ Ba, ngày 7 tháng 2, 2012 tại Rectory!

400 CLUB WEEKLY DRAWING, January 30, 2012

Pedro Gonzalez                #101                      $25.00

  Chúa nhật 29/1/2012:

Số nguời dự lễ:  3,265 - Số tiền bỏ giỏ : $ 11,942.64.

Tiền quỹ của Cộng đoàn:

Tháng 12/2011:                       $1,843.07

Thu :                                             $60.00

Chi tổ chức Tết:                        $265.00

Tổng cộng còn lại: $1,638.07