Ngày đầu năm mới, Giáo Hội mừng lễ Mẹ Thiên Chúa cũng là ngày cầu nguyện cho hòa bình thế giới.

Sứ Điệp Hòa Bình năm 2011 của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đề cập đến đề tài quan trọng: "Tự do tôn giáo, đường dẫn đến hòa bình."

Thánh Lễ tại Giáo xứ:

Thứ Sáu (31/12) lễ vọng: 5:00 PM (English)

Thứ Bảy (1/1): 10:15 AM & 12:00 PM (English)

12:00 PM (Chinese)

1:30 PM (Spanish)