HÌNH ẢNH

Questions that users migrating to Joomla! 1.5 are likely to raise

Hình Thánh lễ Truyền chức Linh mục.Hình Đức  Giám mục phó Giáo phận Philadelphia John J.McIntyre truyền chức  Linh mục cho thầy phó tế James McCabe, C.Ss.R. Tại nhà thờ St. Peter the Apostle Church, Philadelphia, Pennsylvania, ngày thứ  Bảy, 11 tháng 6 năm 2011.…

Read more: Hình Thánh lễ Truyền chức Linh mục.

Hình buổi họp mặt giữa Đức giám mục DiMarzio với các Linh mục làm việc cho Cộng đồng người Hoa tại Địa phận Brooklyn, ngày 3/6/2011.…

Read more: Hình buổi họp mặt với Giám mục DiMarzio.