HÌNH ẢNH

Questions that users migrating to Joomla! 1.5 are likely to raise

Chúa nhật 16 Thường Niên A.

“Đầy tờ mới đến thưa chủ nhà rằng:  Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu ra vậy?…Vậy ông có muốn chúng tôi đi gom…

Read more: Chúa nhật 16 Thường Niên A.