HÌNH ẢNH

Questions that users migrating to Joomla! 1.5 are likely to raise

Hình Picnic của Cộng đoàn năm 2009.
Vào ngày Chúa nhật, ngày 19 tháng 8, năm 2012, Cộng đoàn sẽ tổ chức một ngày Picnic và dâng Thánh Lễ Chúa nhật tại Fort Hamilton Army Base, NY 11252. Cũng tại nơi này 3 năm về trước (ngày 5 tháng 7,…

Read more: Hình Picnic của Cộng đoàn năm 2009.